ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่ง “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด” 19 ราย และรักษาราชการอีก 2 ราย รวม 21 ราย ให้เดินทางปฏิบัติราชการในตำแหน่งใหม่เริ่ม 17 ต.ค.65

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) 19 ราย และรักษาราชการอีก 2 ราย รวม 21 ราย   ประกอบด้วย

1.นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รักษาราชการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(รก.นพ.ชช.) ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

2.นพ.เอกชัย คำลือ สสจ.แม่ฮ่องสอน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พะเยา

3.ว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชัยนาท ไปเป็นนพ.สสจ.อุทัยธานี

4.นพ.อนุ ทองแดง นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชุมพร ไปเป็นนพ.สสจ.ชุมพร

5.นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส สสจ.ชุมพร ย้ายเป็นนพ.สสจ.เพชรบูรณ์

6.นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.ศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี ย้ายเป็น สสจ.สุพรรณบุรี

7.นพ.อิ๊ดยังวัณ ยงย่วน ผอ.รพ.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก (รก.สสจ.อุตรดิตถ์) ย้ายเป็นนพ.สสจ.อุตรดิตถ์

8.นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ผัส สสจ.อุตรดิตถ์(รก.สสจ.อ่างทอง) ย้ายเป็นนพ.สสจ.ตราด

9.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ศรีสะเกษ ย้ายเป็นนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด

10.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผอ.กองตรวจราชการ ย้ายเป็นสสจ.มุกดาหาร

11.นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.มุกดาหาร ย้ายเป็นสสจ.หนองบัวลำภู

12.นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู ย้ายเป็นสสจ.สกลนคร

13.นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย ย้ายเป็นสสจ.หนองคาย

14.นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อ่างทอง ย้ายเป็นสสจ.อ่างทอง

15.นพ.สุชิน คันศร สสจ.อ่างทอง(รก.สสจ.ลพบุรี) ย้ายเป็นสสจ.ลำพูน

16.นพ.สุผล ตติยนันทพร สสจ.ลำพูน ย้ายเป็นสสจ.นครราชสีมา

17.นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พิจิตร รักษาการสสจ.พิจิตร

18.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ สสจ.พิจิตร รักษาการสสจ.ลพบุรี

19.นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.บุรีรัมย์ ย้ายเป็นสสจ.ยโสธร

20.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร สสจ.ยโสธร ย้ายเป็นสสจ.อุบลราชธานี

21.นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นสสจ.นครศรีธรรมราช

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.เซ็นย้ายล็อตใหญ่ “ผอ.รพศ.-รพท.” โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวม 35 ราย

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org