นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 • “ปลัดสุขุม” ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่ง นพ.สสจ. 5 ตำแหน่ง “เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พิจิตร และศรีสะเกษ”
  2019-03-27 14:04
 • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย
  2018-08-07 09:43
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนพ.สสจ.-ผอ.รพศ./รพท. 76 รายชื่อ และให้ถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 2 ปี
  2018-07-31 12:07
 • เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ แต่งตั้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 60 ราย
  2017-10-03 08:10
 • ‘หมอโสภณ’ ลงนามแต่งตั้ง “2 นพ.สสจ.คนใหม่ 2 ผอ.รพ.” ย้ายสลับ ผอ.รพศ./รพท. พร้อมแต่งตั้งรักษาการ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.
  2017-02-08 09:42
 • ‘หมอโสภณ’ ลงนามแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล็อตใหญ่ ‘แต่งตั้ง 8 นพ.สสจ.ขึ้นใหม่ พร้อม 13 ผอ.รพศ./รพท.’ มอบ ‘หมอพิทักษ์พล’ ผู้ช่วยปลัด ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพอีกตำแหน่ง หลัง ‘หมอเกษม’ ได้ขึ้นเป็น รก.นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ตั้ง ‘หมอภูวเดช’ สสจ.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล แทน ‘หมอวันทนา’ ที่ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สตูล
  2016-09-16 23:50
 • “หมอโสภณ” ลงนามคำสั่ง ย้าย นพ.สสจ. ย้าย ผอ.รพ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.รพ.นครศรีธรรมราช พร้อม แต่งตั้ง นพ.สสจ.ใหม่ และให้ “นพ.รายิน อโรร่า” จาก รพ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สนง.ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีกตำแหน่งหนึ่ง
  2016-01-14 17:45
 • “หมอโสภณ” ลงนามแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล๊อตใหญ่ 74 ตำแหน่ง ทั้ง นพ.สสจ. ผอ.รพ. “นพ.เกรียงศักดิ์” จากนายแพทย์วิชาการเชี่ยวชาญ ได้เป็น ผอ.สูง รพ.ชุมแพ “นพ.สมชายโชติ” จาก ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น นพ.สสจ.หนองคาย และมีนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันขึ้นเป็น นพ.สสจ. 6 ราย
  2015-10-22 17:49
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ ตั้ง 2 นพ.สสจ.คนใหม่ ‘นพ.เพชรฤกษ์’ ว จากเพชรบุรี เป็น นพ.สสจ.กำแพงเพชร และ ‘นพ.พีรศักดิ์’ ว จากสุรินทร์เป็น นพ.สสจ.ยโสธร ซึ่งเป็นรายชื่อจากกลุ่มผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นพ.สสจ. ตั้งแต่ 12 ก.ย.57 พร้อมย้ายสลับ 4 นพ.สสจ. หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งแต่งตั้ง 3 สาธารณสุขนิเทศก์
  2015-04-24 11:22
 •   มติชน - สปสช.รับลูก สธ.เล็งยกเลิกระเบียบแต่งตั้ง นพ.สสจ. เป็น'ผู้อำนวยการ สาขา' เตรียมขอความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียบแทน
  2014-04-10 08:56
 • ไทยโพสต์ - ปลัด สธ.ยื่นโนติสให้ สปสช.ยกเลิกบัญชี 6 หรือระเบียบการจัดสรรเงินภายใน 15 วัน ยันทำในฐานะบอร์ดคนหนึ่ง รองเลขาธิการ สปสช.ยันยกเลิก นพ.สสจ.เป็น ผอ.สาขาฯ ทำได้ แพทย์ชนบทเผยพฤติกรรม สธ.ส่ออยากงาบดึงงบส่วนกลางไปบริหารเอง
  2014-04-10 08:51
 • นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวฯ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่27 สิงหาคม 2556 และให้สัญญาจ้างมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีลูกจ้างชั่วคราว ประมาณ 117,000 ทั่วประเทศ
  2013-07-29 07:38