ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอโสภณ” ลงนามแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล๊อตใหญ่ 74 ตำแหน่ง ทั้ง นพ.สสจ. ผอ.รพ. “นพ.เกรียงศักดิ์” จากนายแพทย์วิชาการเชี่ยวชาญ ได้เป็น ผอ.สูง รพ.ชุมแพ “นพ.สมชายโชติ” จาก ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น นพ.สสจ.หนองคาย และมีนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันขึ้นเป็น นพ.สสจ. 6 ราย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1796/2558 ย้ายข้าราชการจำนวน 19 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ดังนี้

1.นพ.นิพนธ์ พัฒนเรืองกิจ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เลย เป็น นพ.สสจ.น่าน

2.นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลำปาง เป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

3.นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ จาก นพ.สสจ.น่าน เป็น นพ.สสจ.พิษณุโลก

4.นพ.โชคชัย สาครพานิช จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น นพ.สสจ.ลพบุรี

5.นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ จาก นพ.สสจ.กาญจนบุรี เป็น นพ.สสจ.ราชบุรี

6.นพ.พนัส โสภณพงษ์ จาก นพ.สสจ.กระบี่ เป็น นพ.สสจ.กาญจนบุรี

7.นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล จาก นพ.สสจ.ราชบุรี เป็น นพ.สสจ.นครปฐม

8.นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ จาก นพ.สสจ.ระยอง เป็น นพ.สสจ.สมุทรสงคราม

9.นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล จาก นพ.สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.ชลบุรี

10.นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.จันทบุรี เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว

11.นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ จาก นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็น นพ.สสจ.ขอนแก่น

12.นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล จาก นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.เลย

13.นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร จาก นพ.สสจ.เลย เป็น นพ.สสจ.นครราชสีมา

14.นพ.สุริยา รัตนปริญญา จาก นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สสจ.บุรีรัมย์

15.นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง จาก นพ.สสจ.สระแก้ว เป็น นพ.สสจ.สุรินทร์

16.นพ.ธนิศ เสริมแก้ว จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สงขลา เป็น นพ.สสจ.พังงา

17.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นนทบุรี เป็น นพ.สสจ.ระนอง

18.นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา จาก นพ.สสจ.นราธิวาส เป็น นพ.สสจ.สงขลา

19.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ยะลา เป็น นพ.สสจ.นราธิวาส

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1797/2558 ย้ายข้าราชการจำนวน 44 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ดังนี้

1.นพ.กิตติ กรรภิรมย์ จาก ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

2.นพ.ไชยเวช ธนไพศาล จาก ผอ.รพ.พะเยา เป็น ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

3.นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ จาก ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

4.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ จาก ผอ.รพ.อุดรธานี เป็น ผอ.รพ.ชลบุรี

5.นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ จาก ผอ.รพ.ตราด เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

6.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล จาก ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

7.นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ จาก ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี

8.นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร จาก ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

9.นพ.ประภาส จิตตศิรินุวัตร จาก ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

10.พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ จาก ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.รพ.ตรัง

11.พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร จาก ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็น ผอ.รพ.พะเยา

12.พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.แพร่ เป็น ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

13.นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรัก จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

14.นพ.จรัล วิวัฒน์คุณูปการ จาก ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

15.นพ.สุชาติ พระเจริญพงศ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา) รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็น ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก

16.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูตินรีเวชกรรม) รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

17.พญ.รจนา ขอนทอง จาก ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น ผอ.รพ.อุทัยธานี

18.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.สระบุรี เป็น ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

19.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ จาก ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เป็น ผอ.รพ.อ่างทอง

20.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ จาก ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล สป.สธ. เป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

21.พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาจาวิสัญญีวิทยา) รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

22.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

23.นพ.ชุมพล เดชะอำไพ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

24.นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล จาก ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์

25.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ จาก ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็น ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

26.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) รพ.ระยอง เป็น ผอ.รพ.ตราด

27.พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล จาก ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็น ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

28.นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรมฉ รพ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

29.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ จาก ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (ตำแหน่งนายแพทย์วิชาการเชี่ยวชาญ) เป็น ผอ.รพ.ชุมแพ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง)
30.นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร จาก ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.รพ.มหาสารคาม

31.นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล จาก ผอ.รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์

32.นพ.สุพจน์ มังกร จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.หนองคาย เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ

33.นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ จาก ผอ.รพ.นครพนม เป็น ผอ.รพ.หนองคาย

34.นพ.สุทธชัย ตรีสกุล จาก ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ.นครพนม

35.นพ.ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ จาก ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ

36.นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

37.นพ.ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ จาก ผอ.รพ.สงขลา เป็น ผอ.รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

38.นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน จาก ผอ.รพ.พังงา เป็น ผอ.รพ.กระบี่

39.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ จาก ผอ.สังกัด สป.สธ. เป็น ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

40.นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ จาก ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็น ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

41.นพ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ จาก ผอ.รพ.ปัตตานี เป็น ผอ.รพ.สงขลา

42.นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.ปัตตานี

43.นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา) รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็น ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา

44.นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย จาก ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1799/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ จาก นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.กระบี่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1800/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จาก ผอ.สำนักบริหารกลาง สป.สธ. เป็น นพ.สสจ.หนองคาย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2517/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทนจำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อ่างทอง รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลพบุรี

2.นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ลพบุรี รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ปราจีนบุรี

3.นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.มุกดาหาร รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ศรีสะเกษ

4.นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ยโสธร

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2518/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทนจำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.มุกดาหาร รักษาราชการแทน นพ.สสจ.มุกดาหาร จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1798/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งจำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.กิตติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.หนองคาย รักษาการ ผอ.รพ.สกลนคร

2.นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.สุรินทร์ รักษาการ ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

3.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.พังงา

4.นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.เกาะสมุย เป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ในส่วนของคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นพ.สสจ.ที่ลงนามวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นั้นมีรายชื่อที่ได้ขึ้นเป็น นพ.สสจ.จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.จันทบุรี เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว

2.นพ.นิพนธ์ พัฒนเรืองกิจ จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เลย เป็น นพ.สสจ.น่าน

3.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นนทบุรี เป็น นพ.สสจ.ระนอง

4.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง จากนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ยะลา เป็น นพ.สสจ.นราธิวาส

5.นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ยโสธร

6.นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อ่างทอง รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลพบุรี

7.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จาก ผอ.สำนักบริหารกลาง สป.สธ. เป็น นพ.สสจ.หนองคาย