ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอโสภณ’ ลงนามแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล็อตใหญ่ ‘แต่งตั้ง 8 นพ.สสจ.ขึ้นใหม่ พร้อม 13 ผอ.รพศ./รพท.’ มอบ ‘หมอพิทักษ์พล’ ผู้ช่วยปลัด ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพอีกตำแหน่ง หลัง ‘หมอเกษม’ ได้ขึ้นเป็น รก.นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ตั้ง ‘หมอภูวเดช’ สสจ.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล แทน ‘หมอวันทนา’ ที่ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สตูล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1549/2559 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 16 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้

แต่งตั้ง 4 นพ.สสจ.ใหม่ และย้าย 12 นพ.สสจ.

1.นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ศรีสะเกษ

2.นพ.ระวี สิริประเสริฐ นพ.สสจ.นครนายก ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ตราด

3.นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นพ.สสจ.อ่างทอง ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.นครปฐม

4.นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.อ่างทอง

5.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ปราจีนบุรี ขึ้นเป็น นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

6.นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.หนองบัวลำภู ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.บุรีรัมย์

7.นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา ขึ้นเป็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์

8.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นพ.สสจ.ยโสธร ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.หนองบัวลำภู

9.นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อำนาจเจริญ ขึ้นเป็น นพ.สสจ.ยโสธร

10.นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นพ.สสจ.ชุมพร ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.นครนายก

11.นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต

12.นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พังงา ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.พัทลุง

13.นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช

14.นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ปัตตานี ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.สตูล

15.นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สตูล ขึ้นเป็น นพ.สสจ.ปัตตานี

16.นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.สตูล ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ชุมพร

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1550/2559 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 28 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้

แต่งตั้ง 13 ผอ.รพศ./รพท.คนใหม่ ย้าย 15 ผอ.ผอ.รพศ./รพท.

1.พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สตูล

2.นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ขึ้นเป็น ผอ.รพ.น่าน

3.พญ.ณัฐภร ประกอบ ผอ.รพ.น่าน ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร

4.พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์ ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.แพร่

5.นพ.วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผอ.รพ.แพร่ ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย

6.พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ขึ้นเป็น ผอ.รพ.สุโขทัย

7.นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พิจิตร

8.พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.อุทัยธานี ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.กำแพงเพชร

9.นพ.สุรชัย โชคครรชิดไชย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็น ผอ.รพ.อุทัยธานี

10.พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ศรีสะเกษ

11.นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.สิงห์บุรี ขึ้นเป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

12.นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาญจนบุรี ขึ้นเป็น ผอ.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

13.นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

14.นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ขึ้นเป็น ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์

15.นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พัทลุง

16.นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.ชลบุรี ขึ้นเป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

17.นพ.สมศักดิ์ เชาวน์ศิริกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผอ.รพ.ยโสธร

18.นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.มหาราชนครราชสีมา ขึ้นเป็น ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

19.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) รพ.สุรินทร์ ขึ้นเป็น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

20.นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็น ผอ.รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

21.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.พังงา ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ยะลา

22.พญ.ทิพรัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.พังงา ขึ้นเป็น ผอ.ระนอง

23.นพ.อรุณ สัตยาพิศาล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) ขึ้นเป็น ผอ.รพ.พังงา

24.นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สงขลา

25.นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) รพ.รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขึ้นเป็น ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

26.นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.พัทลุง ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต

27.นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.ยะลา ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี

28.นพ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ ผอ.รพ.สงขลา ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.หาดใหญ่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1551/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้

1.นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1552/2559 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้

1.นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เชียงคำ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2796/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาตำแหน่ง จำนวน 13 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้

1.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ รักษาการแทน นพ.สสจ.เชียงใหม่

2.นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พิษณุโลก เดิมปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ รักษาการแทน นพ.สสจ.อตรดิตถ์

3.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลพบุรี รักษาการแทน นพ.สสจ.สิงห์บุรี

4.นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา รักษาการแทน นพ.สสจ.สุพรรณบุรี

5.นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นพ.สสจ.สุพรรณบุรี รักษาการแทน นพ.สสจ.ระยอง

6.นพ.ชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.ระยอง รักษาการแทน นพ.สสจ.จันทบุรี

7.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี รักษาการแทน นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา

8.นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.จันทบุรี รักษาการแทน นพ.สสจ.นครพนม

9.นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ รักษากาแทนร นพ.สสจ.ชัยภูมิ

10.นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.มุกดาหาร เดิมรักษาการแทน นพ.สสจ.ศรีสะเกษ รักษาการแทน นพ.สสจ.อุบลราชธานี

11.นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.นครพนม รักษาการแทน นพ.สสจ.อำนาจเจริญ

12.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น รักษาการแทน นพ.สสจ.มุกดาหาร

13.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รักษาการแพทย นพ.สสจ.พังงา

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2798/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้ นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ อีกหน้าที่หนึ่ง