พิทักษ์พล บุณยมาลิก

 • ความหวังของการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้วยความมั่นใจแล้ว ผู้ให้บริการยังจะต้องได้รับความสุขจากการทำงาน รวมถึงภาระงานต่างๆ ที่น้อยลง
  2019-12-06 13:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีผลการตรวจเชื้อเอชไอวีผิดพลาด พร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือตามสิทธิ์ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
  2019-07-04 13:54
 • แนะบุคลากรสาธารณสุข - อสม.ภาคใต้ ทำงานแบบเข้าถึง เข้าใจ และใช้ศาสนบำบัด ชี้วิถีชีวิตค่านิยมที่แตกต่าง ส่งผลคนใต้สูบบุหรี่สูง เร่งหาทางแก้ไข ดึงผู้เชี่ยวชาญเสริมพลังช่วยคนเลิกบุหรี่
  2019-02-24 08:47
 • ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการคนใหม่ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง, นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร, นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์, นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก และ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
  2018-11-06 17:10
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขย้อนประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทย ถอดบทเรียนผลสำเร็จ-ล้มเหลว หวังวางแนวทางรับมือระบบสุขภาพอนาคตระยะ ๒๐ ปี ด้านภาคประชาชนย้ำสื่อสารแบบเคาะประตูบ้านให้เข้าถึงประชาชน เพื่อให้รู้ถึงสิทธิด้านสุขภาพ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพ
  2018-03-08 14:31
 • กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 เน้นความปลอดภัยทางถนน การป้องกันปัญหาการบาดเจ็บความรุนแรงในกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ด้อยโอกาส
  2018-02-11 18:50
 • อนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฯ สปสช. เคาะ 11 ข้อเสนอสิทธิประโยชน์บัตรทอง สู่กระบวนการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความจำเป็นและผลกระทบรอบด้าน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2018-02-11 12:05
 • ผู้ช่วยปลัด สธ. เผย ปี 60 รพ.สธ.ขาดสภาพคล่องลดฮวบ หลังคณะทำงาน สธ.-สปสช.ร่วมปรับกลไกจัดสรรงบสัมฤทธิ์ผล เผยจากปี 59 ช่วง 3 ไตรมาสแรก มี รพ.ขาดสภาพคล่องวิกฤตระดับ 7 ถึง 86 แห่ง ปี 60 ลดลงเหลือ 29 แห่ง ระบุ ปี 61 เตรียมอุดช่องว่างจัดสรรงบปีที่ผ่านมา ปรับกลุ่มเป้าหมายดูแล รพ.มีปัญหาสภาพคล่องเพิ่ม พร้อมประกันรายรับ รพ.หลังหักเงินเดือนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
  2017-10-16 15:32
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุที่ขอแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินงบประมาณออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวนั้น เป็นไปตามข้อเสนอของนักวิชาการ เนื่องจากใช้กลไกนี้มา 15 ปี ประสบปัญหาต่างๆ จากการผูกเงินเดือนกับงบบริการ จนกระทั่งประชาชนไม่ได้รับงบประมาณในการบริการอย่างเท่าเทียม
  2017-06-24 12:12
 • สธ.เล็งปรับสิทธิประโยชน์โรคค่าใช้จ่ายสูงให้แรงงานข้ามชาติ ให้เวลาคณะทำงาน 3 เดือนรวบรวมข้อมูล พร้อมเตรียมทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติระยะ 20 ปีอีกด้วย
  2017-01-30 10:52
 • ‘หมอโสภณ’ ลงนามแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล็อตใหญ่ ‘แต่งตั้ง 8 นพ.สสจ.ขึ้นใหม่ พร้อม 13 ผอ.รพศ./รพท.’ มอบ ‘หมอพิทักษ์พล’ ผู้ช่วยปลัด ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพอีกตำแหน่ง หลัง ‘หมอเกษม’ ได้ขึ้นเป็น รก.นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ตั้ง ‘หมอภูวเดช’ สสจ.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล แทน ‘หมอวันทนา’ ที่ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.สตูล
  2016-09-16 23:50
 • เวที “ทิศทางบัตรทอง ก้าวต่ออย่างไรให้มั่นคง” ผู้ช่วยปลัด สธ. แจงผลดำเนินงาน รพ.สธ. ปี 58 กำไรเพียง 4 พันล้านบาท จากปี 55 เคยกำไรสูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท แนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปี รับต้นเหตุเงินเดือนบุคลากรเพิ่มสูง ค่าสาธารณูปโภคขยับเพิ่ม สะท้อนปัญหาเงินเข้าระบบไม่เพียงพอ เผย สธ.-สปสช. ร่วมหารือแก้ไขปัญหา ด้าน “ชมรม รพศ./รพท.” ระบุต้องปรับการบริหารกองทุนบัตรทอง เพิ่มงบเข้าสู่หน่วยบริการเพิ่ม ขณะที่ “รองเลขาธิการ สปสช.” รับงบบัตรทองไม่พอ ต้องร่วมส่งเสียงถึงรัฐบาลแก้ปัญหา 
  2016-02-24 19:24

Pages