ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้บาดเจ็บเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ กลับบ้านแล้ว 17 ราย ส่งทีมสุขภาพจิตดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บ ญาติ ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกรายต่อเนื่อง และขยายผลดูแลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต โทรปรึกษาได้ที่สายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (วอร์รูม) กรณีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดตามนโยบายรัฐบาล ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (รพ.สงฆ์) รายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากศูนย์เอราวัณ กทม. และรพ.ตำรวจ ณ เวลา 20.00 น. วานนี้ (23 สิงหาคม 2558) สรุปยอดผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 128 ราย รักษาในโรงพยาบาล 67 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ในรอบ 7 วันนี้กลับบ้านได้แล้ว 17 ราย ยังเหลือนอนรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 12 แห่ง รวม 50 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในไอซียู 13 ราย ส่วนใหญ่อาการทรงตัว ส่วนผู้เสียชีวิต ญาติรับศพกลับภูมิลำเนาทั้ง 20 รายแล้ว

นพ.พิทักษ์พล กล่าวต่อว่า ในช่วง 2 สัปดาห์แรกนี้ ยังต้องติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บาดเจ็บอาจเห็นภาพและได้รับข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์จากสื่อต่างๆ ทำให้นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการส่งทีมสุขภาพจิตติดตามเยี่ยมผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล และติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ครบทุกราย และจะติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ 1 เดือน 3 เดือน ตลอดจนติดตามระยะยาว 6 เดือน ถึง 1 ปี ในรายที่จำเป็น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หรือพีทีเอสดี (PTSD : Post Traumatic Stress Disorder) 

นอกจากนี้ จะขยายผลดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่ประสบเหตุการณ์อยู่ในรัศมีรอบจุดเกิด แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางกายก็ตาม ขณะนี้ กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำสปอตวิทยุ และเอกสารให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต ลดความตระหนกต่อเหตุการณ์ และการสังเกตอาการผิดปกติ เผยแพร่แก่ประชาชนด้วย หากประชาชนมีอาการผิดปกติ เช่น เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดกลัวเสียงดัง ใจสั่น สามารถขอคำปรึกษาทางสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง