สธ.ตั้ง คกก.หาข้อเท็จจริงกรณีผลตรวจเอชไอวีผิดพลาด พร้อมเยียวยาตามสิทธิ์

Thu, 2019-07-04 13:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีผลการตรวจเชื้อเอชไอวีผิดพลาด พร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือตามสิทธิ์ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำเรื่องเสนอปลัดกระทรวง และตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้รับผลกระทบและผู้ให้บริการ เรื่องที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการช่วยเหลือเยียวยา ตามกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีมาตรฐานการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือด โดยจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อน หากพบมีปฏิกิริยา (reactive) จะต้องส่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิคอื่นเพิ่มเติม หากพบมีปฏิกิริยาในทุกการทดสอบ จึงจะวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วย ถ้าการตรวจยืนยันไม่พบปฏิกิริยา (non-reactive) แสดงว่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นผลบวกปลอม (false positive) สำหรับกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าว คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว

Comments

Submitted by ใช้ของที่มีแก้ปัญหา on
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้องLAB)ในในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีเฉพาะแต่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับนโยบายจากส่วนกลางให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 แต่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ รพ.รัฐส่วนใหญ่ทั่วประเทศยังไม่มีนโยบายจากส่วนกลางให้ได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ดังกล่าว ----- กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกประเภท(การตรวจทางห้องLAB)ทุกชนิดการตรวจในห้องLABของโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งจะต้องได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ซึ่งก็ไม่น่าจะต้องใช้งบประมาณในการให้การรับรองมากมายนัก เพราะหน่วยงานผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองฯ ก็มีอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว คือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(สมป.) ส่วนราชการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ---- การมีนโยบายให้ห้องLABใน รพ.ทุกแห่งได้รับการพัฒนาและให้การรับรองมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัตการทางการแพทย์ ISO 15189 ดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตรวจLABต่าง ๆ ผิดพลาดได้ไม่น้อย ไม่เฉพาะแต่การตรวจหาเชื้อ HIV เท่านั้น.

Today, cleaning in the spring time is chance do cleaning the house, cottage and also in my apartment. Roads, courtyards, gardens, squares and urban territories very important not only clean up after last winter Cleaning the premises in the spring is a good case do a huge mass of work on tidying up urban areas, on the street, at home. Streets, courtyards, parks, squares and other urban areas not only clear from the dirt that formed during the winter, take out the garbage, but also prepare for the seasonal period. For this purpose should be restored damaged sidewalks and curbs, repair broken small architectural forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and other. Our company does spring general cleaning not only in urban areas , but with joy we can tidy up . Our specialists firms Riverdale do spring cleaning site urgently. Our enterprise does spring cleaning site urgently in the district, we can put in order private households and suburban districts . Our good specialists Eastchester do spring cleaning services. Our Limited liability Limited Partnership cleaning holding Westchester Square LEVINE, is engaged spring cleaning services in Greenwood Heights under the direction of VELAZQUEZ. Maid service contract Upper West Side - <a href=https://springcleaning.pro>spring cleaning service</a>

Add new comment