ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีผลการตรวจเชื้อเอชไอวีผิดพลาด พร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือตามสิทธิ์ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำเรื่องเสนอปลัดกระทรวง และตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้รับผลกระทบและผู้ให้บริการ เรื่องที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการช่วยเหลือเยียวยา ตามกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีมาตรฐานการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือด โดยจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อน หากพบมีปฏิกิริยา (reactive) จะต้องส่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิคอื่นเพิ่มเติม หากพบมีปฏิกิริยาในทุกการทดสอบ จึงจะวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วย ถ้าการตรวจยืนยันไม่พบปฏิกิริยา (non-reactive) แสดงว่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นผลบวกปลอม (false positive) สำหรับกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าว คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว