ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯ กทม. เข้มมาตรการสั่ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ ตรวจสถานประกอบกิจการต่างๆ หากพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดำเนินการจับกุมทันที ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 18 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) และปัจจุบันได้ปรากฏข่าวการตรวจพบแรงานต่างด้าวติดเชื้อดังกล่าว บริเวณชายแดนไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

กรุงเทพมหานครจึงมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้าง และสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุม โดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้รายงานผลการดำเนินการมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ 372,120 ราย ผู้ป่วยสะสม 39,945,224 ราย ผู้เสียชีวิต 5,562 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 1,114,578 ราย ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมาจำนวน 1 ราย และส่งกลับไปรักษาที่เมียนมาแล้ว รวมถึงมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าในประเทศไทยจากจังหวัดตาก จำนวน 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,686 ราย รักษาหายแล้ว 3,481 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 146 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 59 ราย มีผู้ป่วยใน State Quarantine เพิ่ม 3 ราย รวม 739 ราย กรุงเทพมหานคร ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รวมผู้ป่วยสะสม 1,536 ราย