• Thursday, April 19, 2018
  15:50
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่เหลือประมาณ 3.5 แสนคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2018-04-19, 15:50
 • Thursday, April 19, 2018
  15:10
  สบส.เตรียมนำข้อมูลผลการศึกษา “อสต.” เสนอ คกก.ส่งเสริมสนับสนุน อสม.กลาง พิจารณาสู่การกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงาน อสต.อนาคต ชี้ อสต.มีประโยชน์ต่องานสุขภาพพื้นที่ ทั้งควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และลดภาระค่ารักษาหน่วยบริการ เผยจัดทำหลักสูตรอบรม อสต. ปัจจุบันมี อสต.ผ่านการอบรมแล้วกว่า 3 พันคนทั่วประเทศ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
  2018-04-19, 15:10
 • Thursday, April 19, 2018
  15:04
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ ภูเก็ต เสนอภาครัฐจัดระบบหนุนการทำงาน อสต. ช่วยสร้างความยั่งยืน รุกดูแลแรงงานข้ามชาติ เผยผลดำเนินงานช่วยคนข้ามชาติเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่ม พร้อมระบุทุกหน่วยงานต้องร่วมผลักดัน
  2018-04-19, 15:04
 • Tuesday, April 17, 2018
  11:21
  ปลัด สธ.ขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้ 190,056 คน มารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ ส่วนใน กทม. ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่ง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีหลักประกันสุขภาพ
  2018-04-17, 11:21
 • Tuesday, March 06, 2018
  14:48
  รมว.สธ.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายใน 31 มีนาคม 2561 ป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่มาพร้อมกับแรงงานต่างด้าว เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งคนไทย
  2018-03-06, 14:48
 • Sunday, March 04, 2018
  18:52
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการกำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทย ทั้งการตรวจโรคในแรงงานต่างด้าว การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ พร้อมชื่นชม รพ.แม่สอด จ.ตาก ที่ตรวจพบและให้การรักษารวดเร็วในคนต่างด้าวที่ป่วยโรคเท้าช้าง
  2018-03-04, 18:52
 • Saturday, February 24, 2018
  12:13
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผย ผลงานเด่น อสต.ภูเก็ต ช่วยคัดกรองสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ส่งผลเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ยกเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนงานสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พร้อมบรรจุในแผนยุทธศาสตร์แรงงานข้ามชาติของจังหวัด พร้อมแนะรัฐต้องให้ความสำคัญ อสต. จัดระบบสนับสนุนพร้อมมอบขวัญกำลังใจเช่นเดียวกับ อสม.
  2018-02-24, 12:13
 • Saturday, February 24, 2018
  11:59
  สธ.หนุนเอ็นจีโอเป็นแม่งานสร้างเครือข่าย อสต. ดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เหตุเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่อง ทั้งมีเครือข่ายตัวแทนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนจัดอบรมและให้ความรู้ข้อมูลวิชาการ ชี้ อสต.เป็นกลไปสำคัญควบคุมสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนต่างด้าว
  2018-02-24, 11:59
 • Monday, January 15, 2018
  14:44
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ แม่สอด เสนอรัฐ ดึง “แรงงานข้ามชาติ” ร่วมเป็น อสต.เพิ่ม หลังบทบาทแกนนำสุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาติได้ผลดี ทั้งค้นหา ติดตามผู้ป่วย และควบคุมโรค พร้อมแนะจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจหนุน อสต.ทำงานต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อระบบสาธารณสุขประเทศ
  2018-01-15, 14:44
 • Tuesday, December 26, 2017
  16:35
  รพ.แม่สอด เผย อสต.แม่สอดกลไกสำคัญเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคประสบผลสำเร็จ เน้นกลยุทธ์ดูแลคนต่างชาติในชุมชนด้วยกัน ระบุหากขาด อสต. หวั่นทำโรคระบาดเพิ่มขึ้น หนุน สธ.ตั้งเขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ กำหนดบทบาท อสต. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรุกงาน อสต.ต่อเนื่อง
  2017-12-26, 16:35
 • Sunday, December 24, 2017
  08:33
  ไม่เคยมีครั้งใดที่หัวใจของ “นิหร่า” หรือ “นิลา” แรงงานข้ามชาติชาวพม่าวัย 30 ปีเศษ จะถูกสุมด้วยความวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้ สีหน้าเธอไม่สู้ดี “นิหร่า” กำลังตั้งครรภ์ หากแต่เป็นการตั้งครรภ์บน “แผ่นดินอื่น”
  2017-12-24, 08:33
 • Sunday, December 17, 2017
  10:22
  เขตสุขภาพที่ 5 รุกงาน อสต.สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ เผยจังหวัดสมุทรสาครมี อสต. 2,300 คน ดูแลคนต่างด้าวในพื้นที่ราว 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ สนับสนุนทั้งการจัดอบรม กระเป๋ายา บัตร อสต. เกียรติบัตร และจักรยานเพื่อทำงานในชุมชน เผยผลงานเยี่ยม เพิ่มการฝากครรภ์ ช่วยลดปัญหาทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อย ติดเชื้อได้
  2017-12-17, 10:22
 • Thursday, December 14, 2017
  21:01
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผยหลัง 15 ปี รุกสร้างเครือข่าย อสต.มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ช่วยงานสร้างสุขภาพชุมชน ไร้ค่าตอบแทน แนะรัฐต้องมีนโยบายหนุน สร้างความภาคภูมิใจให้คนทำงาน ทั้งส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค พร้อมเผยขับเคลื่อนต่อผ่านสมัชชาสุขภาพ
  2017-12-14, 21:01
 • Monday, December 11, 2017
  09:21
  กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง ทั้งการตรวจโรคในแรงงานข้ามชาติ การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ในประเทศไทยอีก โดยหากมีการตรวจพบแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาประเทศไทยมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ทุกรายจะได้รับการรักษาทันที
  2017-12-11, 09:21

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
22 นาที 25 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
22 นาที 25 วินาที ago
กลับด้านบน