ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ​ ชมกลิ่น​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน​ (รง.)​ แถลงข่าว​ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน มีมติเห็นชอบแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามข้อตกลงหรือ MOU​ กับรัฐบาลประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งจากการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยต้องมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อโควิด-19

“2​ เดือนที่ผ่านมา​ ​กระทรวงแรงงานตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและภาคเอกชน​ หารือว่าจะมีค่าใช้จ่าย​ การกักตัว​ จำนวนวัคซีนเพื่อเสนอ​ ศบค.​ชุดเล็ก​ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย​ กระทรวงสาธารณสุข​ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ นำเข้าแรงงาน​ MOU​ ขั้นตอนต่อไปทางอธิบดีกรมการจัดหางานจะให้นายจ้างแสดงความต้องการจำนวนแรงงานเข้าไปยังสำนักจัดหางานจังหวัด​ โดยจะส่งไปยังเอเยนต์ต้นทางให้ได้จำนวนที่ต้องการ​ กรมการจัดหางานจะทำรายชื่อ เพื่อชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท​ นอกจากนี้ถ้าไม่​ทำประกันให้เอกชนหาซื้อประกันโควิดระยะสั้นๆ​ รอเข้าระบบประกันสังคม" รมว.แรงงาน​กล่าว​

นายสุชาติ​ กล่าวอีกว่า ​ จากนี้แรงงานประเทศต้นทางเข้ามาในไทยต้องตรวจ​ ATK ก่อน​ ถ้ามีไข้ต้องกักตัวโดยจะมีรถมารับไปที่ศูนย์กักตัว​ ถ้าฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วตรวจดูอาการ 7 วัน​ ถ้าฉีดมาแล้ว 1 เข็มหรือยังไม่ได้ฉีดจะต้องกักตัว 14 วัน​ ซึ่งกระทรวงแรงงานเตรียมวัคซีน​ 4​ แสนโดสให้กับแรงงานต่างด้าวในส่วนนี้​ เพื่อไม่ให้ประชาชนวิตกว่าแรงงานต่างด้าวจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาด​ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่​กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว

"อย่างไรก็ตามนายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติให้พาไปขึ้นทะเบียนตาม​ MOU​ ภายในวันที่​ 30​ พ.ย.นี้หลังจากนี้เราจะมีการตรวจสอบจับกุม​ หากพบจะมีการดำเนินคดีปรับตั้งแต่1หมื่นบาทถึง1แสนบาท​ อยากให้เจ้าของกิจการทำ​ MOUให้ถูกต้อง" นายสุชาติ​ กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีค่าใช้จ่ายรวมในการนำเข้าฯ ระหว่าง 11,490 – 22,040 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน ประกอบด้วยค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง 2,600 บาท ตรวจลงตราวีซ่า (2 ปี) 2,000 บาท ใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท ตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาท ค่าประกันสุภาพรวมโรคโควิด-19 (บริษัทประกันภัยเอกชน (4 เดือน)) 990 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ (ฉีดวัคซีน) 50 บาท  และค่าสถานที่กักตัว (วันละ 500 – 1,000 บาท) กักตัว 7 วัน 3,500/7,000 บาท และกักตัว 14 วัน 7,000 – 14,000 บาท  โดยมีแนวทางการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. นายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการกักตัวคนต่างด้าว ได้แก่ ค่าสถานที่กักตัว ค่าตรวจโรคโควิด - 19 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อโรคโควิด - 19 หรือซื้อประกันฯ ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2. ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าว (Name List) ส่งให้กรมการจัดหางาน และกรมการจัดหางานส่งให้นายจ้าง
3. นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. กรมการจัดหางานมีทำหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่า (Non - Immigrant L-A) ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้
5. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ผลตรวจโควิด - 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน(ถ้ามี) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตวีซ่า (Non - Immigrant  L-A) เป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้เท่านั้น และต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด ห้ามแวะสถานที่ใดๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว
6. คนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6 โรค กักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR ดังนี้
   1. คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 2 ครั้ง
   2. คนต่างด้าวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 2 ครั้ง โดยกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าว ทั้งนี้ กรณีตรวจพบเชื้อโควิด - 19 ให้เข้ารับการรักษา โดยนายจ้างหรือประกันสุขภาพที่นายจ้าง
ซื้อไว้ให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
7. คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงานจะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ