เหลียวหลัง

 • นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เขียนถึงนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีส่วนสำคัญในการทำซีแอลยา
  2020-12-15 22:28
 • โรคระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าไทย ในประวัติศาสตร์การระบาดของอหิวาตกโรค เกิดการระบาดหลายครั้งในภูมิภาค โดยเฉพาะในปี 2504 นับจากอินโดนีเซียและแพร่กระจายไปทั่วเอเชียเข้าไปยังลาวในปี 2512 อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรคครั้งแรกในลาวเมื่อปี 2496
  2020-05-01 12:40
 • ทั่วโลกชื่นชมเวียดนามที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ดี HFocus พาสำรวจการระบาดใหญ่ของโรคในเวียดนามช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเกิดในช่วงสงครามเวียดนามและระบาดหนักในช่วงปลายยุค 90 และต้นยุค 2000
  2020-04-26 21:20
 • ประวัติศาสตร์การระบาดของโรคร้ายแรงในสยาม (ตอนที่ 3) กำเนิดโรงพยาบาลโรคติดต่อ ปราการรับมือโรคระบาดในสยาม
  2020-03-22 14:50
 • ประวัติศาสตร์การระบาดของโรคร้ายแรงในสยาม ตอนที่ 2 กักคนจากจีน-ฮ่องกงบนเกาะร้าง 9 วัน ป้องกันกาฬโรคระบาดเข้าสู่สยาม
  2020-03-22 13:59
 • กรุงศรีอยุธยายามเผชิญกับ “ความตายสีดำ” (Black Death) กาฬโรค หรือ “โรคห่า” และอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในสยามเมื่อ 200 ปีที่แล้ว
  2020-03-14 12:02
 • หมอเชลยศักดิ์ เป็นหมอชาวบ้าน บางทีก็เรียกว่าหมอกลางบ้านรับทำการรักษาประชาชนทั่วไป มีทั้งฆราวาสและพระสงฆ์
  2019-12-22 19:57
 • การคลอดบุตรของคนไทยสมัยนั้น ทำได้แต่การคลอดธรรมดา ถ้ามีการคลอดผิดปกติแม่จะอยู่ในระหว่างอันตรายมาก ในขณะที่คลอดจะมีการข่มหน้าท้องโดยใช้กำลังกดที่หน้าท้องให้เด็กออกเร็วขึ้น บางรายใช้เท้าเหยียบหรือใช้ไม้ทำเป็นรูปเท้าอันเล็ก ๆ กดจึงอันตรายมาก
  2019-12-22 19:49
 • ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น โรงพยาบาลเป็นสถานที่บำบัดโรคซึ่งเป็นลักษณะสถาบันทางการแพทย์แบบตะวันตกแบบแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นในต้นรัชกาลที่ 5 และนำไปสู่การจัดตั้งกรมพยาบาลเพื่อรับผิดชอบงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยต่อไป จึงกล่าวได้ว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงงานด้านการแพทย์ในรัชกาลที่ 5
  2019-12-15 17:22
 • ภาพกะโหลกของเด็กที่มีร่องรอยโรคโลหิตจาง สังเกตจากรอยกระดูกพรุนตรงเพดานด้านบนในเบ้าตา จากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ อายุประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว
  2019-12-15 16:40
 • ตลอดระยะ 50 ปีที่ผ่านมา มีหลากหลายสิ่งมากมายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวเองกับอาชีพพยาบาลในประเทศสหัฐอเมริกา ในทศวรรษที่ 1960 พยาบาลมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ช่วยของแพทย์ ไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ทำหน้าที่ตามคำสั่ง ไม่ต่างอะไรกับสาวใช้ แต่ปัจจุบันการจะประกอบอาชีพพยาบาลได้ ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนอีกต่อไป กล่าวคือ จำเป็นต้องรับการศึกษาขั้นสูงกว่าเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา
  2019-05-28 10:52
 • แพทยสภาถือกำเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2511 แม้ว่าต่อมา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะถูกยกเลิกไปโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ตาม ในมาตรา 45 ของ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ให้คงเป็นแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
  2018-11-04 18:16

Pages