ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร รพช. ที่แรกใน จ.กำแพงเพชร กับการนำระบบ IPD paperless มาใช้บริการผู้ป่วย เพื่อเดินหน้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

โครงการ การพัฒนาระบบ IPD Paperless หรือการทำงานไร้กระดาษสำหรับผู้ป่วยใน เป็นโครงการที่โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นำมาใช้ให้บริการประชาชน โดยนพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร และ นพ. อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร ได้นำระบบ IPD paperless มาเริ่มต้นใช้งานในโรงพยาบาลชุมชนสำเร็จเป็นแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับการพัฒนาระบบ IPD Paperless หรือการทำงานไร้กระดาษสำหรับผู้ป่วยในนั้น นับเป็น ระบบที่นำมาปรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริงได้ยากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กลับเกิดขึ้นได้ในรพ.ชุมชนแห่งเล็กๆ อย่างรพ.โกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ซึ่งก่อนหน้านี้รพ. แห่งนี้ได้เริ่มต้นนำระบบ OPD paperless และ ER paperless มาใช้งานได้จริงก่อนหน้านี้แล้ว ครั้งนี้สามารถนำระบบ IPD Paperless มาใช้งานได้สำเร็จอีกเช่นกัน โดยได้พิสูจน์แล้วว่าหากมีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร ก็จะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรได้

การที่ รพ.โกสัมพีนครได้ข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคในการก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมได้นั้น เป็นเพราะองค์กรได้รับการสนับสนุนและผลักดันอย่างรวดเร็วจากผู้บริหารพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากคนในรพ. ซึ่งหลายครั้งที่โครงการเชิงนวัตกรรมในลักษณะนี้ได้ล้มเหลวไป สาเหตุปัจจัยอาจมาจากการคัดเลือกโครงการหรือเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม การขาดงบประมาณสนับสนุน ความซับซ้อนของการทำงานในรพ. หรือการขาดความเข้าใจของบุคลากร แต่สำหรับครั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้อำนวยการว่า จะทำให้ รพ.ชุมชนแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมให้สำเร็จและมีทีมงานที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า จึงสามารถเกิดโครงการ IPD Paperless นี้ได้ โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหลักของบุคลากรมากเกินไป รวมถึงมีการผสมผสานการทำงานแบบเดิมให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่อย่างสอดคล้องและกลมกลืน

“ผมเชื่อว่า ระบบ IPD Paperless เป็นระบบการทำงานที่คุ้นหูสำหรับวงการการแพทย์เป็นอย่างดีครับ แต่การที่จะทำให้สำเร็จได้จริงๆ นั้น กลับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะกับบริบทรพ.ของรัฐบาล ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ตามมานั้นคือ ความสับสน กังวล และอาจมีการต่อต้านจากระดับผู้ปฏิบัติงานได้ครับ ทำให้หลายครั้งการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ แต่ผมคิดว่า ถ้าเราเข้าใจในหลักการและกระบวนการการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้ไม่ยาก และผมเชื่อว่าทุกรพ. สามารถทำได้เช่นกันครับ” นพ. อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ ผอ. รพ.โกสัมพีนคร กล่าว

ถึงแม้ว่าองค์กรในภาครัฐส่วนใหญ่จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเป็นลำดับขั้น ที่สามารถสั่งการได้ แต่เรื่องนี้จะสำเร็จและเดินหน้าต่อไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือและมีใจเต็มร้อยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทุกคนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เมื่อทุกฝ่ายพร้อมใจกัน การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนยากจะสามารถทำสำเร็จได้ ดังตัวอย่างของรพ.โกสัมพีนคร

และท้ายสุดนี้ องค์กรแห่งนวัตกรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีคำว่า ‘เสร็จสมบูรณ์’ เพราะการพัฒนาเชิงนวัตกรรมนั้น ต้องพัฒนาวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไปอย่างไม่รู้จบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง