• Saturday, January 05, 2019
  10:23
  ใครจะไปเชื่อว่าจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงธรรมดาๆ ที่ต้องเผชิญกับมรสุมวิกฤตขาดสภาพคล่องรุนแรงระดับ 7 (สูงที่สุด) มาอย่างยาวนานนั้น จะสามารถพลิกฟื้นจนกลายมาเป็นหน่วยบริการที่กล้าประกาศตัวว่ากำลังจะเป็น “Digital Hospital” แห่งแรกของประเทศ ได้ในระยะเวลาเพียง 18 เดือน เรื่องที่กำลังเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ “โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย” จ.กาญจนบุรี ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการคนหนุ่ม “นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ”
  2019-01-05, 10:23
 • Thursday, September 06, 2018
  17:53
  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ดูแลต่อ เตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน ร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ
  2018-09-06, 17:53
 • Saturday, September 01, 2018
  12:20
  "โรงพยาบาลยี่งอจะไม่ได้เป็นแค่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่โรงพยาบาลยี่งอจะเป็น Hospitel คือ การผสมผสานระหว่างคำว่า Hospital และ Hotel คือ เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล”
  2018-09-01, 12:20
 • Sunday, July 01, 2018
  16:41
  อาจารย์แพทย์ ม.ขอนแก่น เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขนาดใหญ่แออัดด้วยการสร้างเครดิตให้โรงพยาบาลชุมชน เหตุคนไทยมักเชื่อโรงพยาบาลยิ่งใหญ่ยิ่งดี รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
  2018-07-01, 16:41
 • Wednesday, February 28, 2018
  13:32
  ปัญหาโครงสร้างใน รพช.ที่ผ่านมา ไม่มีโครงสร้างสำหรับงานจิตเวชและงานยาเสพติด เป็นเพียงงานฝากไว้กับกลุ่มงานอื่นๆ
  2018-02-28, 13:32
 • Friday, December 08, 2017
  11:00
  ไม่นานมานี้มีผลการศึกษาออกมาชิ้นหนึ่งโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ทำการจำลองสถานการณ์การแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อศึกษาผลกระทบว่ามีกลุ่มใดได้เงินเพิ่มขึ้น กลุ่มใดได้เงินลดลง ตลอดจนหา impact number ของประชากรในแต่ละกลุ่มและนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา
  2017-12-08, 11:00
 • Tuesday, November 14, 2017
  11:11
  ชมรมผู้อำนวยการ รพช.ยื่นหนังสือกระทรวงวิทย์ฯจี้ออกกฎกระทรวงและแก้กฎหมายยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัยออกจากการควบคุมของ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เผยแนวโน้มดี กระทรวงวิทย์เข้าใจปัญหาที่จะตามมา หลังจากนี้จะคอยดูว่ากฎกระทรวงที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
  2017-11-14, 11:11
 • Wednesday, November 01, 2017
  15:49
  ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชน หวั่นออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กระทบโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ชี้อาจต้องปิดห้องเอกซเรย์เพราะไม่สามารถหาเจ้าหน้าที่ RSO มาประจำเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงได้ ย้ำจุดยืนเครื่องรังสีวินิจฉัยควรให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล
  2017-11-01, 15:49
 • Saturday, October 07, 2017
  18:58
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชนด้วยระบบความดันบวกป้องกันการติดเชื้อในอากาศสู่แม่และลูกโดยใช้ต้นทุนเพียง 30,000 – 100,000 บาท สร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขส่งมอบแล้วที่ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่แรกของประเทศ
  2017-10-07, 18:58
 • Saturday, August 26, 2017
  15:08
  กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีเตียงรองรับผู้ป่วย 3 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ที่พ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ อย่างน้อยแห่งละ 2 เตียง ช่วยลดการนอนรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟูจากทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้าน
  2017-08-26, 15:08
 • Wednesday, June 14, 2017
  21:56
  สธ.ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นอินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care) ทำงานร่วมกับ รพ.สต. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดความพิการ ลดความแออัดเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ
  2017-06-14, 21:56
 • Sunday, June 04, 2017
  12:51
  รมว.สธ.สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลประชารัฐ ใช้พลังประชาชน เอกชน และรัฐ ร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติ เริ่มดำเนินการแล้ว 38 แห่ง ตั้งเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลประชารัฐในปี 2562 ยกต้นแบบ รพ.อุบลรัตน์ บริจาควันละ 3 บาทหรือปีละ 1,000 บาท เมื่อป่วยใช้ห้องพิเศษฟรี
  2017-06-04, 12:51
 • Sunday, May 28, 2017
  08:51
  การเสียชีวิตของแพทย์ท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพการทำงานของแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องทำงานหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ เกิดเป็นความเสี่ยงต่างๆนานาจนนำไปสู่ความสูญเสียในที่สุด อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียว และยังคงมีก้อนน้ำแข็งใต้น้ำอีกมากที่รอวันผุดขึ้นมาปรากฏแก่สายตาสักวันหนึ่งในอนาคต
  2017-05-28, 08:51
 • Friday, January 20, 2017
  08:56
  จากได้นำเสนอประเด็นการขาดแคลนแพทย์ใน จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากแพทย์ที่เพิ่งเรียนจบและทำงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ 1 ปีและต้องลงไปประจำโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในปีต่อไป ได้ลาออกเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งประสบปัญหา มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพียงคนเดียว ไปเมื่อเร็วๆ นี้นั้น เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา Hfocus.org จึงได้สัมภาษณ์ นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล สูติแพทย์ รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในฐานะหมอรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในระบบราชการนานกว่าสิบปี และอยู่ใน Generation ใกล้เคียงกับแพทย์จบใหม่
  2017-01-20, 08:56

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
11 ชั่วโมง 31 นาที ago
Rogerujat
11 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
11 ชั่วโมง 31 นาที ago
Rogerujat
11 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน