ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกฯ -รมว.สธ. มอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกสร แก่ “ผอ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย- ผอ.รพ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ -สูตินรีแพทย์ รพ.โชคชัย โคราช” ขอให้แพทย์ทุกคนทุ่มเทเสียสละ รพ.ใดจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงขอให้เสนอเข้ามา พร้อมดำเนินการจัดงบสนับสนุน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563 “ระบบสาธารณสุขไทย ยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง” พร้อมมอบรางวัล “แพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกสร พ.ศ. 2562” ให้แก่แพทย์ชนบทดีเด่น จำนวน 3 คน และทีมงานโรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และนายแพทย์แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล แพทย์สูตินรีเวช ประจำโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายอนุทิน ได้ปาฐกถาพีร์ คำทอน “ระบบสุขภาพกับการเผชิญความท้าทายแห่งอนาคต” มีใจความตอนหนึ่งว่า นายแพทย์พีร์ คำทอน ถือเป็นบุคคลตัวอย่างของแพทย์ที่มีความทุ่มเทและเสียสละ จึงขอให้ทุกคนถือเป็นแบบอย่าง เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง เหมือนนายแพทย์พีร์ คำทอน และดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ อย่าให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการรับบริการต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงศักยภาพโรงพยาบาล ขอให้รายงานข้อมูลเข้ามา เพื่อที่ตนจะได้ไปดำเนินการจัดหางบประมาณมาสนับสนุน

สำหรับเรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ดี เนื่องจากมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง มีโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ ถือเป็นความสำเร็จของทุกคนด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบสาธารณสุขหลังโรคโควิด 19 หรือหลังจากมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายของชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุน ท่องเที่ยว ใช้ชีวิต และรักษาพยาบาล ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยนี้ประเทศไทยมีความพร้อมแล้ว