ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรควิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อรอบใหม่ พบอายุน้อยสุด 3 เดือน มากที่สุด 95 ปี ส่วนใหญ่อายุช่วง 25-49 ปี พบ 62% เป็นผู้ใช้ชีวิตนอกบ้านมาก จึงเสี่ยงสัมผัสเชื้อสูง เมื่อกลับเข้าบ้านทำให้นำเชื้อมาสู่ผู้สูงวัยและเด็กเล็กได้

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงสถานการณ์ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดโควิดรอบใหม่จากจำนวน 8,935 ราย พบว่า อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34 ปี อายุน้อยสุด 3 เดือน มากที่สุด 95 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปีคิดเป็น 62% ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมากจึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อสูง เมื่อกลับเข้ามาในบ้านก็นำเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กจึงเจอได้ประปราย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ 5 อันดับแรก พบว่า กลุ่มก้อนสมุทรสาครมากที่สุด 65.4% สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 10.8% อยู่ระหว่างสอบสวน 6.6% กลุ่มก้อนจ.ระยอง 5.5% และไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2.3% เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะแรกเป็นการเชื่อมโยงกับจ.สมุทรสาคร แต่นับตั้งแต่ปลายธ.ค.2563เรื่อยมาเป็นการเจอจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน เพราะฉะนั้น มาตรการป้องกันส่วนบุคคลยังเป็นสิ่งที่จำเป็น

ส่วน 3 กลุ่มก้อนที่เชื่อมกับดีเจที่มีชื่อเสียงนั้น ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วรวม 24 ราย เป็นชาย 23 ราย หญิง 1 ราย โดยมีวันที่ทยอยป่วยต่างกันตั้งแต่ 11 ม.ค.เป็นต้นมา มีอาการ 19 ราย ไม่มีอาการ 5 ราย อาการที่พบ ไอ 53% เจ็บคอ 37% ไข้ 37% มีน้ำมูก 33% จมูกไม่ได้กลิ่น 32% มีเสมหะ 28% เป็นต้น และยังคงมีการค้นหาเชิงรุกจากกลุ่มก้อนที่เชื่อมกันนี้และในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

" สรุปสถานการณ์โรคของประเทศอยู่ในระดับคงตัวในผู้ป่วยในระบบบริการ และยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากการค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร จึงต้องมีการยกระดับการควบคุมกำกับสถานประกอบการ เน้นมาตรการองค์กร โดยเฉพาะผู้ทำงานข้ามจังหวัด การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบ 14 วัน และการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดโดยรอบรวม ส่วนพื้นที่อื่นเน้นเฝ้าระวังในระบบบริการและการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง" นพ.เฉวตสรร กล่าว