ผลสำรวจประชาชน สวมหน้ากากอนามัยมากสุดห้างสรรพสินค้า 82.53%

Wed, 2021-01-27 14:28 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

​กรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลวันที่ 10-22 ม.ค.64 พบประชาชนสวมหน้ากากอนามัยพื้นที่สาธารณะ 94.48% ไม่สวมเลย 0.9% สวมหน้ากากมากที่สุดห้างสรรพสินค้า 82.53% น้อยสุดสวนสาธารณสุข/สนามกีฬา 66.5%

​เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-22 มกราคม 2564 จากประชาชนทั่วประเทศ 19,279 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อไปที่สาธารณะถึงร้อยละ 94.48 ในขณะที่ไม่สวมหน้ากากเลย มีเพียงร้อยละ 0.9 ซึ่งกลุ่มอายุที่สวมหน้ากากน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี และอายุ 15 - 24 ปี และเมื่อสอบถามต่อในกรณีที่เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ พบว่า สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากน้อย คือ สวนสาธารณะ/สนามกีฬา ร้อยละ 66.5 ฟิตเนส/โรงยิม ร้อยละ 69.9 รวมทั้งวัด โบสถ์ โบราณสถาน ร้อยละ 70.9 จึงควรเน้นย้ำให้ประชาชนเมื่อไปสถานที่เหล่านี้ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ขณะทานอาหาร ขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

สำหรับ สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 82.53 รองลงมาคือ ตลาดและตลาดนัด ร้อยละ 80.45 สำหรับพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง พบว่าในภาพรวมประชาชนตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 92.45 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ร้อยละ 88.14 และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนพลุกพล่าน ร้อยละ 82.07

​“ทั้งนี้ กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมอย่างถูกวิธี เมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไป ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งขอให้โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ-ไทยชนะ" ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือ จดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ ประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเองผ่าน แพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มารับบริการ และยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ภาพจากกรมอนามัย

Add new comment