ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 โดย “ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์” นั่งนายกแพทยสภา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ก.พ. ที่ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2564 – 2566 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 30 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา (สมัยที่ 2)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เหรัญญิกแพทยสภา