ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเกียรติภูมิ” ลงนาม 24 ก.พ. 64 คำสั่งแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรักษาการ 5 ตำแหน่ง “ระนอง-พัทลุง-ลำพูน-เชียงราย-ภูเก็ต”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามหนังสือแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 24 ก.พ.2564 ประกอบด้วย

1.นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ระนอง ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ส่วนนพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบูรณ์ รักษาการสสจ.ระนอง ให้กลับดำรงตำแหน่งรักษาการนพ.สสจ.พิจิตร ตามเดิม

2.นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พัทลุง แต่งตั้งเป็นนพ.สสจ.พัทลุง

3.นพ.สุผล ตติยนันทพร ผอ.รพ.รพ.พิมาย สสจ.นครรราชสีมา แต่งตั้งรักษาการนพ.สสจ.ลำพูน

4.นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า ผอ.รพ.เวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย แต่งตั้งรักษาการ นพ.สสจ.เชียงราย

5.นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุราษฎร์ธานี แต่งตั้งรักษาการ นพ.สสจ.ภูเก็ต