ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรักษาการ รวมทั้งแต่งตั้งผอ.รพศ./รพท. ให้ปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่วันที่ 24 มิ.ย. 2565 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.)  และรักษาการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  โดยคำสั่งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 24 มิ.ย.2565 

รายละเอียดตามผัง ดังนี้

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org