กรมอนามัยย้ำ! อาหารกล่องแจกรพ.สนาม ต้องสะอาด! ไม่ทำค้างเกิน 4 ชม.

Fri, 2021-04-30 16:19 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชน ผู้มีจิตอาสาทำข้าวกล่องแจกแก่เจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลสนามต่างๆ และผู้ป่วย ให้ใส่ใจความสะอาดและไม่ปรุงอาหารไว้ล่วงหน้าเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารบูดเสีย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนหรือร้านอาหารที่ต้องการประกอบอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ขอให้เน้นย้ำใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโรคจากอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพ สด สะอาด โดยเฉพาะในขั้นตอนการปรุงต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุงทุกครั้ง
ผู้ประกอบอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น หลีกเลี่ยงการใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะที่กำลังปรุงอาหาร รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
ส่วนอาหารเน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อน พร้อมแยกส่วนของกับข้าวและข้าวไม่ให้ปะปนกัน ไม่วางข้าวกล่องที่ทำเสร็จแล้วตากแดดหรือวางบนพื้น ควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้าไม่ควรนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

“ทั้งนี้ อาหารกล่องที่แจกจ่ายนั้น ควรเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย กินง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด   ข้าวเหนียวไก่ทอด ควรเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่าง เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู่ หลีกเลี่ยงอาหารประเภทยำหรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เลี่ยงอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ สำหรับผู้ที่นำอาหารกล่องมาส่งควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังส่งอาหารกล่องทุกครั้ง รวมทั้งผู้รับเมื่อได้ข้าวกล่องแล้ว ก่อนกินต้องล้างมือให้สะอาดและสังเกตอาหารนั้นมีกลิ่นผิดปกติหรือบูดเสียหรือไม่”  อธิบดีกรมอนามัย เสริม

Add new comment