ศบค. ขออภัยประชาชนปัญหาปรับแผนวัคซีนโควิด19 ย้ำไม่มีความขัดแย้งใดๆ กทม.-สธ.

Mon, 2021-06-14 14:59 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“ศบค. สธ. กทม. “ ตั้งโต๊ะแถลงความชัดเจนวัคซีนโควิด19 รับเมื่อวัคซีนเลื่อน ก็ต้องมีการปรับแผน พร้อมกราบขออภัยประชาชน ไม่ต้องห่วงทุกคนได้ฉีดวัคซีนโควิดแน่นอน ด้าน “อัศวิน” เผยข้อมูลจอง “หมอพร้อม” วันที่ 15 -20 มิ.ย. มี 140,000 คน หากวัคซีนมาพร้อมฉีดทันที

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ร่วมกันแถลงข่าวประเด็นการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมา ทั้งศบค. กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความต้องการฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งคนต่างชาติด้วย ซึ่งการจะฉีดให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดให้อย่างน้อย 70% หรือคิดเป็นฉีดให้ประชากร 50 ล้านคน ดังนั้น จึงต้องเตรียมวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมการไว้แล้วในปี 2564 เป็นซิโนแวค 8 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก 5 ล้านโดส

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ส่วนแผนการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ในการปูพรมฉีดวัคซีนนั้น สำหรับเดือน มิ.ย.จะมีการฉีดวัคซีนประมาณ 6 ล้านโดส หลังจากนั้นจะฉีดแต่ละเดือนประมาณ 10 ล้านโดส โดยสรุปจะฉีดวัคซีนครบเข็มแรก 50 ล้านคนภายในเดือน ก.ย. หรืออย่างช้าเดือน ต.ค.นี้

“จริงๆ การวางแผนที่ดีที่สุด เมื่อได้วัคซีนมาแล้วค่อยมาวางแผนฉีด แต่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพราะฉะนั้นจึงมีความคลาดเคลื่อนได้กรณีวัคซีนเข้ามาไม่ตามแผน ก็ต้องมีการปรับแผน ทำให้ต้องมีการเลื่อน จึงต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน แต่ในภาพรวมของเดือนยังเป็นไปตามกำหนดการ เช่น มิ.ย.ประมาณ 6 ล้านโดสก็เป็นไปตามนั้น แต่จำนวนนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นเดือน แต่ทยอยเข้ามาเป็นงวดๆ และบริษัทก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไข ยังอยู่ในกรอบ” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิ.ย. กระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนให้กทม. 5 แสนโดส แยกเป็นแอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส และซิโนแวค 1.5 แสนโดส ซึ่งซิโนแวคเอามาฉีดเข็มที่ 2 ขณะที่วัคซีนแอสตร้าฯ ที่เราได้มา 3.5 แสนโดสนั้น ในส่วนของการจองผ่าน “หมอพร้อม” ที่ลงวันที่ 7-14 มิ.ย. เราเตรียมวัคซีนจำนวน 182,000 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 52,000 โดส และผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุอีก 8 พัน และให้ไว้ในไทยร่วมใจอีก 1 แสนโดส ซึ่งเราคาดหวังว่า วัคซีนจะได้มาก่อนวันที่ 14 มิ.ย. แต่ก็อาจขัดข้องทางเทคนิค จึงยังไม่ได้รับ ทางกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเลื่อนไปก่อนตั้งแต่วันที่ 15-21 มิ.ย. และได้รับวัคซีนมาวันไหน รุ่งขึ้นจะฉีดเลย และหากใครเสียสิทธิ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดก่อนคนอื่นเลย

“กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกันตนก็ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานมาช่วยเหลือ รวมทั้งจุดฉีดบริการบางซื่อที่ฉีดในกทม. ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระกัน อย่างไรก็ตาม กรณีหมอพร้อมที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 -20 มิ.ย. มีคนลงทะเบียนจองสิทธิวันเวลาแล้วจำนวน 140,000 คน และลงทะเบียนกับไทยร่วมใจ 170,000 คน ก็ประมาณ 3.2 แสนคน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้ง กระทรวงสาธารณสุขมีแต่มาช่วยกทม. กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุดมฯ จาก 11 สถาบันก็มาช่วยกทม.” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า ยืนยันว่า สธ. ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร หรือ 50 ล้านคนในปี 25564 โดยตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นมา ประเทศไทยมีวัคซีนแล้ว 8.1 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2.1 ล้านโดส วัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส ปัจจุบันฉีดแล้วทั้งหมด 6,188,124 โดส โดยฉีดมากที่สุดในพื้นที่ กทม. จำนวน 1,716,394 โดส คิดเป็น 27.7% ของจำนวนวัคซีน แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,346,993 โดส เข็มที่ 2 อีก 369,401 โดส ดังนั้น กทม.มีประชาชนที่ดี้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มร้อยละ17.5

“บริษัทวัคซีนฯ ที่เราทำสัญญาจะทยอยส่งเป็นงวดๆ ตามสัญญาที่กำหนดไว้ อย่างที่ทราบธรรมชาติของการผลิตยวัคซีนที่เป็นชีววัตถุ จะมีความไม่แน่นอนในการผลิตค่อนข้างสูง ฉะนั้น การผลิต การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนจะมีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะหน่วยงานควบคุมคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ การจัดสรรวัคซีนจึงพิจารณาตามข้อมูลวิชาการ จำนวนประชากร และแบ่งเป็นสัดส่วนที่ต่างกันแต่ละจังหวัด รวมถึงคำนึงถึงนโยบายอื่นๆ ของรัฐบาล” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า เดือนมิ.ย. เราวางแผนกระจายไว้อย่างน้อย 2 งวดครอบคลุมการฉีดในระยะ 2 สัปดาห์ งวดแรกตั้งแต่วันที่ 7-20 มิ.ย. ส่งวัคซีนไปแล้ว 3 ล้านโดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดส แอสตร้าฯ 2 ล้านโดส จัดส่งให้กทม.แล้ว 5 แสนโดส เป็นแอสตร้าฯ 3.5 แสนโดส ซิโนแวค 1.5 แสนโดส สำนักงานประกันสังคม 3 แสนโดส ทปอ.11 สถาบัน ส่งไปอีก 1.5 แสนโดส ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ฉีดในกทม.เป็นหลัก ขณะที่ ผู้ลงทะเบียน หมอพร้อม 76 จังหวัด จะส่งไป 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่างๆ ของรัฐ อีก 1 แสนโดส นอกจากนี้ ยังเตรียมวัคซีนสำรองการระบาดในหลายพื้นที่ เช่น เพชรบุรี  ส่วนงวดที่ 2 ตามกำหนดจะกระจายในวันที่ 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. อีก 3.5 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 2 ล้านโดส แอสตร้าฯ อีก 1.5 ล้านโดส รวมทั้งหมดก็จะเป็นการกระจายตามเป้าเดือนมิ.ย. ประมาณ 6 ล้านโดส

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม