ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Community Isolation คือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน 

ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

การติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการ 

ชุมชนที่มีการตั้ง Community Isolation : ญาติหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่กำลังรอเตียงอยู่ ให้ประสานไปยังแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้ประสานงานเครือข่ายหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียนตามมาตรา 50(5)

ชุมชนที่ไม่มีการตั้ง Community Isolation : ญาติหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัย นอกเหนือพื้นที่ที่มีการตั้ง Community Isolation หรือผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสายด่วน สปสช.1330 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : สปสช.ย้ำมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านและที่ชุมชน มาตรฐานเสมือนอยู่ในโรงพยาบาล)

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org