ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมการแพทย์เผยหลังเปิดระบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และกักตัวในชุมชน Community Isolation ทั้งในคนทั่วไป กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการ ผู้มีปัญหาทางจิตเวช ส่งผลการรอเตียงผู้ป่วยสีเหลือง สีแดงลดลงอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่รอเกิน 24 ชั่วโมงไม่มาก พร้อมประเมินผลการดูแลผู้ป่วยทั้ง 2 ระบบอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างคงที่ราว 2 หมื่นรายต่อวัน โดยวันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 18,501 รายซึ่งหากรวมการตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท(ATK) ก็เกือบๆ 2 หมื่นราย ขณะที่ ผู้ป่วยหายเพิ่ม 20,606 รายก็มีส่วนหนึ่งเป็นการตรวจ ATK ที่ทำมาตรการแยกกักที่บ้าน( Home Isolation) เช่นกัน ดังนั้น รายงานทั่วประเทศมีผู้ป่วยหายป่วยเริ่มมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ ส่วนเตียงในต่างจังหวัดเริ่มตึง แต่ด้วยการบริหารที่เด็ดขาดโดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รวมพลังและขยายเตียงไปที่ รพ.ชุมชนได้ ก็ปัญหาไม่มาก จึงขอโฟกัสที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ที่มีเตียงว่าง เพราะมีการทำแยกกักที่บ้าน(HI) ระบบค่อนข้างไหลลื่นแล้ว

โดยข้อมูล ล่าสุดวันที่ 25 ส.ค. เวลา 18.22 น. ผู้แยกกักที่บ้านในกทม. ทั้งจากสายด่วน 1330 , จุดตรวจเชิงรุกด้วย ATK , ตรวจ RT-PCR หรือ ATK โดยสถานพยาบาล หรือการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ยอดสะสม 87,023 ราย ส่วนที่จับคู่สถานพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข(PCU) ได้แล้ว 86,188 ราย แปลว่าระบบค่อนข้างไหลลื่น และหาสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยแยกกักที่บ้านได้ ทั้งใน รพ. คลินิก มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ รพ.เอกชน รพ.ทหาร หรือ ตำรวจ ดังนั้น ผู้ป่วยรายใหม่ของกทม. ประมาณวันละ 4 พันราย มีผู้ยินยอมทำแยกกักที่บ้านวันละ 1,000 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่จะจับคู่ได้ ส่วนสำคัญการทำแยกกักที่บ้าน ต้องมี 7 แยก ได้แก่ แยกนอน แยกกิน แยกอยู่ แยกใช้ แยกทิ้งขยะ แยกห้องน้ำ หรือใช้เป็นคนสุดท้ายและสุดท้ายคือ แยกอากาศ คือสวมหน้ากากอนามัย ต่างคนต่างอยู่

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation) ในกทม. เปิดบริการแล้ว 64 แห่งจาก 70 แห่ง จำนวน 8,694 ราย ครองเตียง 3,410 ราย คงเหลือ 5,284 เตียง ทั้งนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 200 กว่าราย ทั้งนี้ การทำแยกกักที่บ้านหรือศูนย์พักคอยในชุมชน ก็เพื่อให้คนจำเป็นจริงๆ มีเตียงในรพ. หรือฮอสพิเทลตามจำเป็น ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของผู้ติดเชื้อตามรายงานจากผู้ปฏิบัติหน้างานระบุว่า ทั้งกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว สีเหลืองและสีแดง พบว่า หลังจากที่ทำมาตรการแยกกักที่บ้าน/ศูนย์พักคอยชุมชน จำนวนรอคอยเตียงจากสายด่วนก็ลดลง กลุ่มเหลืองและแดง ระยะเวลารอคอยดีขึ้น ส่วนใหญ่รอเกิน 24 ชั่วโมง ไม่มากนัก

“กรณีมีผู้ป่วยร้องเรียนมาว่า ไม่ได้รับยา ไม่ได้รับอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งไม่ได้มีการติดตามผู้ป่วยด้วยเทเลเมดดิซีน ซึ่งเราจะมีการประเมินตรงนี้  โดยกรมการแพทย์ ได้เชิญผู้แทน สปสช. และผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล(HA) ดูแลคุณภาพการแยกกักที่บ้านตามมาตรฐาน ซึ่งจะประเมินจากผู้ให้บริการและถามจากผู้รับบริการ เพื่อรับประกันว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานจริงๆ  ซึ่งนำร่อง 3 รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ คือ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.นพรัตนราชธานี ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว และว่า นอกจากนี้ การจัดระบบ HI หรือ CI ยังมีระบบรองรับในส่วนของการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ ผู้มีปัญหาทางจิตเวช หรือผู้ติดเชื้อเด็ก

เมื่อถามว่า กรณีรายงานยอดผู้หายป่วยแล้วนั้นหายแล้วจริงหรือไม่ เนื่องจากมีการจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลหลังอยู่ครบ 10 วันเท่านั้น นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยที่อยู่รพ. หรืออยู่ในการดูแลของบุคลากรการแพทย์ แล้ว 10 วัน ได้รับอนุญาตให้กลับมาพักต่อที่บ้านอีก 4 วัน ซึ่งต้องย้ำว่าแม้จะออกจากรพ.มา 10 วันแล้ว เราจะยังจำหน่ายออกว่าเป็นผู้หายป่วยแล้ว จะไม่ประกาศเป็นผู้หายป่วยในอินโฟกราฟฟิกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวเลขที่เห็นเผยแพร่นั้น ย้ำว่าผ่านการรักษาจนครบกำหนดถ้วนระยะเวลาการรักษาแล้ว