ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จับมือ รพ.บางละมุง-เทศบาลตำบลโป่ง ตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน "Community Isolation" ต.โป่ง ใช้พื้นที่ ECO HOTEL รองรับผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวได้สูงสุด 48 เตียง

ผศ.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรับรอง ECO HOTEL ของ มธ. ศูนย์พัทยา ในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (กลุ่มสีเขียว) เพื่อกักตัว 14 วัน

สำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 48 คน โดยจากการเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-30 ส.ค. 2564 มีผู้กักตัวสะสมไปแล้วจำนวน 12 คน ซึ่งรองรับผู้ป่วยที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดกรองและรักษาจากโรงพยาบาลบางละมุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยความร่วมมือจากเทศบาลตำบลโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน

ผศ.ณัฐดนย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์ฯ จะต้องดูแลตนเองประจำวัน เช่น การวัดไข้ ความดันโลหิต ฯลฯ และรายงานทีมให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งในระบบการปรึกษานี้จะมีทีมงานของศูนย์ฯ โดยเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดอาการผิดปกติ

ขณะเดียวกันการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่างยิ่ง เนื่องจากมีระยะห่างจากชุมชนเทศบาลตำบลโป่ง และมีระบบการจัดการที่ดี โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเทศกิจ เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ผู้ป่วย 24 ชั่วโมง

ผศ.ณัฐดนย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อภายในพื้นที่ชุมชน เทศบาลตำบลโป่งจึงได้ประสานงานมายัง มธ. ศูนย์พัทยา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่ง ในการจัดทำศูนย์พักคอยในชุมชนขึ้น

"ผอ.สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. จึงเสนอโรงแรม ECO HOTEL by Thammasat เป็น Hospitel โรงพยาบาลสนาม และ Community Isolation ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของอธิการบดีที่ระบุไว้ว่า ทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ธรรมศาสตร์ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลง" ผศ.ณัฐดนย์ กล่าว

พร้อมกันนี้ มธ. ศูนย์พัทยา ยังอยู่ในฐานะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ซึ่งมีเป้าหมายในการบริการประชาชนในพื้นที่ EEC ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรได้อย่างทั่วถึง จึงได้ประสานงานให้เกิดศูนย์พักคอยภายในมหาวิทยาลัยขึ้น

ด้าน นายสมพล พลายโถ ผู้จัดการทั่วไป ECO HOTEL กล่าวว่า Community Isolation เทศบาลตำบลโป่ง ณ มธ. ศูนย์พัทยา มีการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลตำบลโป่ง และภายในศูนย์พักคอยฯ มีการแบ่งพื้นที่แยกหญิง-ชาย ชัดเจน มีการแยกพื้นที่เส้นทางสัญจรสำหรับส่วนศูนย์พักฯ โดยเฉพาะ รวมถึงมีการนำผ้าใบทึบในระดับความสูง 5 เมตร มากั้นทางด้านที่ติดกับหอพักนักศึกษา และไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยออกนอกอาคารศูนย์พักฯ เพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org