ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วงศ์รจิต” ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ล็อตใหญ่ 27 ราย ทั้งแต่งตั้งผอ. และรักษาการ ผอ.

ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.เซ็นย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  21 ราย)

 

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ดังนี้

1.พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองแพทย์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

2.นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ นพ.ชช.(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) สาธารณสุขจังหวัดตาก ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

3.นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล รองแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการผอ. รพ.พิจิตร จ.พิจิตร

4.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผอ.รพ.พิจิตร จ.พิจิตร ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

5.พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

6.พญ.อังคนา อุปพงษ์ รองแพทย์ รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

7.นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ย้ายเป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

8.พญ.นุชรินทร์ อักษรดี ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

9.นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการผอ. รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

10.นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

11.นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พิจิตร จ.พิจิตร ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

12.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

13.นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

14.นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.สงขลา จ.สงขลา

15.นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผอ.รพ.สงขลา จ.สงขลา ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

16.นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ รองแพทย์ รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

17.นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

18.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

19.พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุบริการสุขภาพ รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ย้ายเป็นผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

20.พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

21.นพ.จิตติรัตน์ เตชวุฒิพร รองแพทย์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ย้ายเป็นเป็น ผอ. รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

22. นพ.สกล สุขพรหม รองแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

23.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

24.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

25.นพ.วสันต์ แก้ววี รองแพทย์ รพ.น่าน จ.น่าน ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการผอ. รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

26.นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รองแพทย์ รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ. รพ.หนองบัวลำภู

27.นพ.วินัย บรรจงการ ผอ.รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.ตราด จ.ตราด

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.ย้าย “หมอเกรียงศักดิ์” กลับคืนผอ.รพ.ขอนแก่น

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org