ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยปรับปรุงรายการและค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้าย 98 รายการ  เพิ่มค่าตรวจเยี่ยมของแพทย์-พยาบาลทีทำโดยวิธีออนไลน์ ค่าตรวจ RT-PCR แอนติบอดี และค่าบุคลากรการจัดการศพผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยปรับปรุงรายการและค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้าย 98 รายการ เช่นเพิ่มค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR การตรวจหาแอนติบอดี และค่าบุคลากรการจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์และพยาบาลที่ทำโดยวิธีการออนไลน์

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพขับขี่รถรับจ้าง หรือ แท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 166.94 ล้านบาท ช่วยเหลือคนละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยพื้นที่ 13 จังหวัดเดิม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2 เดือน รวม 10,000 บาท ส่วนอีก 16 จังหวัดเพิ่มเติม ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และสมุทรสงคราม จะได้รับคนละ 5,000 บาท โดยผู้มีสิทธิได้รับจะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 39 และ 40 โดยมีเป้าหมายผู้ขับแท็กซี่จำนวน 12,918 ราย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 ราย วิธีโอนเงินโดยสมัครที่กรมการขนส่งทางบก และผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน จะมีการเร่งจ่ายเงินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายธนกร แถลงว่า สำหรับแนวทางการเปิดประเทศนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า ยังพอมีเวลาในการเตรียมการ ช่วงนี้ขอให้ประชาชน ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และที่เกี่ยวข้อง การ์ดอย่าตก อย่าฝ่าฝืนมาตรการซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดเกิดขึ้นรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง