ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​วันนี้ (18 ต.ค.64)  องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เริ่มจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”  เพื่อจัดหาและจำหน่าย ATK คุณภาพได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในราคาเหมาะสม ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ โดยเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพ โดยในระยะแรก ได้ดำเนินการจัดหามาแล้วจำนวน 2 ล้านชุด ชุดละ 40 บาท เป็น ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.  และผ่านการทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำหรับแนวทางการจำหน่ายในแต่ละวัน ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี จะเริ่มเปิดให้ประชาชนรับบัตรคิวและจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวนสินค้าที่จำหน่ายมี 2 รูปแบบคือ แบบชุดซองละ 5 ชุด จำนวน 500 คิว และแบบกล่อง กล่องละ 20 ชุด จำนวน 500 คิว จำกัดการซื้อหนึ่งคิวต่อหนึ่งรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น

​ในส่วนของสาขาอื่นๆ จะมีการเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในรูปแบบ และการบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกันกับสาขาราชเทวี ทั้งนี้ จำนวนคิวต่อวันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา ได้แก่ สาขายศเส สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาเทเวศร์ สาขารังสิต สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยองค์การเภสัชกรรมจะมีการประเมินสถานการณ์ความต้องการของแต่ละร้าน หากมีความต้องการสูงก็จะกระจายจากสาขาราชเทวี ไปยังสาขาอื่นๆ และในเร็วๆนี้ องค์การเภสัชกรรมจะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์กับ อย.แล้ว และเมื่อได้รับอนุญาตก็จะเริ่มจำหน่ายต่อไป

หลังจากที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดังกล่าว มีผลการตอบรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก องค์การเภสัชกรรมจึงได้เร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เฟส 2 เพิ่มอีก จำนวนกว่า 2 ล้านชุด  

​สำหรับหน่วยงาน บริษัท องค์กรต่างๆ ที่ต้องการซื้อ ATK ให้ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการกองการขายภาคเอกชน แจ้งจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมชื่อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่กองการขายเอกชน โทร 02-203-8841 Fax 02-640-7977  Add Line ที่เบอร์ 094 1909469 Email : kitti.r@gpo.or.th และสำหรับประชาชนทั่วไป สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมทุกสาขา ได้แก่ ร้านขายยาสาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-203-8847 และ 02-203-8849

ร้านขายยาสาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร 02-222-5931 และ 02-225-6367 ร้านขายยาสาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร 02-412-9377 ร้านขายยาสาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 02-282-0729 ร้านขายยาสาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร 02-536-3526 และ 02-536-4086 ร้านขายยาสาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 02-951-0925 และ 02-590-6034

ร้านขายยาสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-354-9061 ร้านขายยาสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร 02-143-8768 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1648

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org