ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทไธศวรรย์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยา ยาตำราหลวง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดพุทไธศวรรย์

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2564) ที่วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม โดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 3,763,108.25 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และมอบตู้ยา ยาตำราหลวง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ และโรงเรียนวัดช้างใหญ่-ประคณห์คดีประชารัฐ

สำหรับเครื่องพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2564 ประกอบด้วย

1.เครื่องสักการะบูชา ได้แก่ ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน เทียนพระปาติโมกข์ 1 ชุด

2.เครื่องนอน ได้แก่ หมอน ผ้าห่มแพร ผ้าห่มขนหนู อย่างละ 1 ชุด

3.เครื่องกิน ได้แก่ บาตร ปิ่นโต ช้อน-ส้อม โถข้าว อย่างละ 1 ชุด

4.เครื่องใช้ ได้แก่ ชุดแก้วน้ำกระบะมุก กระติกน้ำร้อน โคมไฟตั้งโต๊ะ ไฟฉาย นาฬิกาปลุก อย่างละ 1 ชุด

5.เครื่องมือโยธา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง ประกอบด้วย ไขควง ค้อน คีม ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขถวายตาลปัตรและย่าม จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันมีอาณาเขตเนื้อที่ 46 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา สถานที่สำคัญภายในวัดพุทไธศวรรย์ ประกอบด้วย

  • พระมหาธาตุ (ปรางค์ประธาน)
  • พระระเบียง
  • พระอุโบสถ
  • วิหารพระพุทไธศวรรย์
  • ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์
  • พระอนุสาวรีย์กษัตริย์ 3 พระองค์

และเป็นวัดที่มีความสำคัญในยุคต้นของสมัยอยุธยา ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1896 หลังจากทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี 3 ปี วัดแห่งนี้นับจากแรกสร้างจนถึงปัจจุบันมีอายุรวม 654 ปี