ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 6 ชี้เทรนด์การระบาดโควิด-19 ในภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง แต่รูปแบบเปลี่ยนจากระบาดในโรงงานขนาดใหญ่เป็นคลัสเตอร์ในโรงงานขนาดเล็ก ล้งผลไม้ แคมป์คนงาน ตลาดสด ได้จับมือศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลุยแจก ATK ในกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ เผยบูรณาการวางแผนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 ทำให้กระจาย ATK ได้มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก กทม.

นายวิศิษฏ์ ยี่สุ่นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เปิดเผยว่า พื้นที่ สปสช. เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ได้รับการจัดสรรชุดตรวจ antigen test kit (ATK) สำหรับกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนำไปตรวจที่บ้านรวมจำนวน 740,000 ชุด ขณะเดียวกัน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ก็ได้รับการจัดสรร ATK จากกรมอนามัยอีกประมาณ 67,000 ชุด ทาง สปสช.เขต 6 จึงได้ประสานงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการกระจาย ATK ร่วมกัน

นายวิศิษฏ์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากหารือกันแล้วได้กำหนดแนวทางการกระจาย ATK เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ATK ที่จะกระจายลงไปในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด และกลุ่มต่อมาคือกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงและเน้นในการตรวจเป็นพิเศษ เพราะแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเขตสุขภาพที่ 6 ปัจจุบันจะมีแนวโน้มลดลง จากจาก 3,000 กว่าคน/วัน เป็น 1,000 คน/วัน แต่รูปแบบการระบาดเปลี่ยนจากเดิมที่อยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ มาเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานขนาดเล็ก ล้งผลไม้ แคมป์คนงาน เชื่อมโยงตลาดสดและชุมชน จึงต้องเร่งดูแลในกลุ่มนี้

"เมื่อวางแผนร่วมกันแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์อนามัยที่ 6 เสนอมา บางส่วนมีความคล้ายกัน เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ขนส่งสาธารณะ แคมป์คนงาน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ก็เลยบูรณาการทำแผนงานโดย สปสช. อบรมการกระจาย ATK ผ่านหน่วยบริการโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมทั้ง สปสช. ยังมีข้อเสนอว่าในส่วนของจังหวัดมีช่องทางกระจายหลายช่องทาง สามารถให้กระจายผ่านคลินิกและร้านขายยาด้วย รวมทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับ ATK ไปกระจายต่อในชุมชน ทำให้ช่วงนี้เราสามารถกระจาย ATK ได้มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก กทม. โดยกระจายไปแล้วประมาณ 220,000 -230,000 ชุด เฉลี่ยวันละ 10,000 ชุด"นายวิศิษฏ์ กล่าว

ด้าน นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 6 มีการกระจาย ATK เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ และอีกส่วนคือศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นผู้กระจายเอง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ตลาด แคมป์คนงาน ร้านเสริมสวย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ รวมประมาณ 8-9 กลุ่มเป้าหมาย โดยวางแผนร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะกระจายไปใน 8 จังหวัดมีจำนวนเท่าใด

รวมทั้งประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อชี้เป้าว่ากลุ่มเสี่ยงอยู่ในจุดไหนบ้างและลงพื้นที่ไปแจก ATK ร่วมกับทีมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยขณะนี้ได้แจกไปแล้ว 26,000 ชุด  ขณะเดียวกันก็ร่วมกับ สปสช.เขต 6 ในการติดตามข้อมูลในภาพรวมของทั้งเขต ทำให้เห็นเทรนด์การติดเชื้อว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งขณะนี้แนวโน้มการติดเชื้อเริ่มลดลงแล้ว

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org