ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร แนะกิน "กระท่อม" มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรกินไม่เกิน 3 ใบต่อวันปลอดภัย!  แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ ยังต้องเฝ้าระวังหากใช้ไม่เหมาะสม

 

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "กระท่อม รู้ไว้ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย"  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณาจารย์เภสัชกร ที่ติดตามการใช้กระท่อมในภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายคือทำให้เภสัชกรได้เข้าใจถึงแนวทางการประโยชน์ ทั้งในแง่ของกฏหมาย หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุน และรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงผลการจัดเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ว่า "การจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเภสัชกรและผู้สนใจกว่า 400 คน ซึ่งต้องขอบคุณวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากหลังจากปลดกระท่อมออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ สิ่งที่เราได้ข้อมูลในวันนี้ตรงกัน คือ กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะภาคใต้ มีโอกาสทางการตลาดในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ที่ไม่เหมาะสม ทั้งขนาดที่สูง ระยะเวลานาน หรือใช้ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอาจทำให้เสพติดได้ ดังนั้นจุดนี้ทางวิทยาลัยก็ได้เน้นย้ำกับเภสัชกรให้ทำความเข้าใจกับผู้บริโภค 

ในส่วนของประโยชน์ทางสุขภาพจากการบริโภคมีความสอดคล้องของงานวิจัยในปัจจุบันและการใช้ดั้งเดิม คือ บำรุงกำลัง ทำให้มีแรงในการทำงาน ทนแดด โดยเริ่มใช้ปริมาณน้อยๆ ครึ่งถึงหนึ่งใบ เคี้ยวใบ คายกากทิ้ง ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3 ใบต่อวัน หรือ 1-5 กรัมของใบกระท่อม ส่วนประโยชน์อื่นๆ ที่อาจได้ประโยชน์ เช่น การบรรเทาอาการปวด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง ทำให้แจ่มใส แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ ดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้"

"สำหรับการใช้ในภาคประชาชน วิทยากรก็ได้ให้ข้อมูลน่าสนใจว่า มีการขายใบและน้ำแปรรูปออนไลน์ ถึงอาจจะส่งผลต่อการเข้าถึงของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่ได้ยาหลายประเภท ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมนำมาลดน้ำหนัก ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนประชาชนว่า ยังไม่มีขนาดที่ชัดเจนว่าใช้เท่าใดจึงจะควบคุมน้ำหนักได้ การติดตามในระยะยาวผู้ที่ใช้กระท่อมบางรายน้ำหนักก็กลับมาเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นก่อนตัดสินใจใช้กระท่อมหรือสมุนไพร อยากให้ปรึกษาเภสัชกร เพื่อให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ทางสุขภาพ" ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ กล่าว