ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้แทน สมาคม อบจ. ร่วมกับชมรม รพ.สต. ยื่นหนังสือ กมธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนฯ เร่งรัดถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. มี "หมอบัญญัติ" รับเรื่อง พร้อมพิจารณาบรรจุนำเข้าวาระการประชุม

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา ที่อาคารัฐสภา  นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์  ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนและหนังสือจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) เรื่องแถลงการณ์สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย)

นายบุญชู กล่าวว่า ในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความห่วงใยประชาชนเป็นที่ตั้ง และได้รับการ่ถายโอน รพ.สต.ให้มาอยู่ท้องถิ่น พวกเราดีใจที่จะได้ดูแลประชาชน ทำให้ประชาชนมีความสุข จึงอยากเรียนคณะกรรมาธิการฯ ช่วยสนับสนุน อยากให้การดำเนินการตามกฎหมายรวดเร็ว และเราจะได้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการถ่ายโอนอำนาจมา นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการจัดทำ และจะทำให้สำเร็จ ซึ่งพวกเราไม่ได้ต้องการทำเพื่อตัวเอง แต่เพื่อประชาชนเป็นหลัก จึงยืนยันว่า ท้องถิ่นเราพร้อมในการดำเนินการตรงนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กระจายอำนาจ 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทน รพ.สต.เกือบ 1 หมื่นแห่ง และที่จะถ่ายโอนไปอบจ.  3 พันกว่ารพ.สต.  ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ในอีก 49 อบจ.ที่จะถ่ายโอนในวันที่ 1 ต.ค.2565 ทั้งนี้ จากประกาศพระราชกฤษฎีกาลงนามโดยท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกาศราชกิจจาฯ ลงวันที่ 19 ต.ค.2564 มีสภาพบังคับ มีผลผูกพันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งสำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรพ.สต. 

หลังจากมีการประกาศราชกิจจาฯ จึงมีหนังสือของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา กราบเรียนถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขอให้ยับยั้งการถ่ายโอนนั้น ซึ่งทางชมรมรพ.สต. และสมาคม อบจ.ฯ เห็นว่า หนังสือดังกล่าวอาจจะขัดแย้งและอาจแทรกแซงการปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ จึงมีหนังสือกราบเรียนนายกฯ ไปแล้วนั้น 

"ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2564 จึงนำเรื่องกราบเรียนคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนพ.บัญญัติ เจตนจันทร์   ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เป็นผู้แทนและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และกราบเรียนท่านนายกฯ ขอให้เร่งรัดทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป" นายสมศักดิ์ กล่าว

นพ.บัญญัติ กล่าวว่า ตนจะรับเรื่องดังกล่าวนำเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมโดยเร็ว  และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นและชี้แจง และหากที่ประชุมกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็น เสนอแนะอย่างไร คณะกรรมการฯก็จะได้ดำเนินการต่อไป

ภาพจากชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย)

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

"หมอเจตน์" ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอยับยั้งถ่ายโอน รพ.สต.

ตัวแทน ชมรม รพ.สต.ฯ ยื่นหนังสือถึง "บิ๊กตู่" ปมถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง