ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ  เข้าพบรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือติดตามกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเสนอการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564  นายพัทธพล อักโข ในนามตัวแทนกลุ่มเครือข่ายข้าราชการประเภททั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายณตฤณ จันทะเสนผอ.รพ.สต.ดอนเตย จังหวัดนครพนม และคณะ ฯ ได้เป็นตัวแทนพี่น้องข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขสายงานเจ้าพนักงาน เข้าพบนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ของประเทศไทย ในการยื่นหนังสือผ่านไปยังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อติดตามกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข ให้เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการประเภททั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นกลไกสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศ 

พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม มานับรวมเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของนักสาธารณสุข สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org