ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศิริราชออกประกาศการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อควบคุมป้องกันโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค.65 เป็นต้นไป ของดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย และจำกัดการเฝ้าไข้ 1 คน 1 ห้องขอไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ลงนามในประกาศโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง    การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 โดยระบุว่า 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ทั้งนี้  ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565