ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยผลดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ที่ใช้โดยนักเทคนิคการแพทย์ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 11-21 ม.ค. 2565 มีผู้เข้ารับการตรวจ 6,278 คน มีผลเป็นบวก 211 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.36% สามารถส่งตัวเข้า Home Isolation และ Hospitel ได้ทั้งหมด พร้อมขอบคุณทีมจิตอาสาสนับสนุนชุด PPE หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และช่วยคีย์ข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ Home Isolation

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 11-21 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนที่สนใจมารับการคัดกรองทั้งสิ้น 6,278 คน ผลเป็นลบ 6,067 คนหรือ 96.64% ส่วนผู้ที่มีผลเป็นบวก มีจำนวน 211 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.36% โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 211 คนนี้ ได้รับการส่งตัวเข้ารักษาในระบบ Home Isolation 56 ราย เริ่มมีอาการและรักษาใน Hospitel ของโรงพยาบาลปิยะเวท 94 ราย ส่งตัวไปรักษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 42 ราย และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือเขตสุขภาพอื่นๆอีก 19 ราย

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ตรวจพบและคัดแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็ว สปสช.จึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย ATK ที่ใช้โดยนักเทคนิคการแพทย์ โดยร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนนักเทคนิคการแพทย์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งสนับสนุนในด้านสถานที่ นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณนายอัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าวช่อง 8, น.ส.ธิรดา แหวนวิเศษ จากทีมจิตอาสา "ทีมนาถะ" ในนามหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ที่ส่งมอบของบริจาค เช่น ชุด PPE, หน้ากากอนามัยชนิด N95, เจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนจุดตรวจโควิดในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ น.ส.ธันยพัต สำราญใจ จิตอาสาจากกลุ่มไลน์ "สปสช-ตรวจโควิด" ที่ช่วยเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลประชาชนที่ผลตรวจพบว่าติดเชื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบ Home Isolation

"สปสช.ขอเป็นตัวแทนประชาชนขอบคุณทีมจิตอาสาที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด อย่างช่วงโควิด-19 ระบาดในระลอก 4 ที่ผ่านมา สปสช.ก็ได้การช่วยเหลือจากทีมจิตอาสานี้เป็นพลังช่วยดูแลประชาชนและยังคงทำงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทั้งการเป็นจิตอาสาตอบไลน์ประชาชนในไลน์ สปสช-ตรวจโควิด และการลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วม รวมถึงการปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุกร่วมกัน" ทพ.อรรถพร กล่าว

ด้าน  ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลการตรวจคัดกรองช่วง 9 วันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น วันที่ 11 ม.ค. คัดกรอง 638 คน เป็นผลลบ 617 คน (96.7%) และผลบวก 21 คน (3.3 %) วันที่ 12 ม.ค. คัดกรอง 813 คน เป็นผลลบ 787 คน (96.8%) และผลบวก 26 คน (3.2 %) วันที่ 13 ม.ค. คัดกรอง 653 คน เป็นผลลบ 632 คน (96.8%) และผลบวก 21 คน (3.2%) วันที่ 14 ม.ค. คัดกรอง 937 คน เป็นผลลบ 919 คน (97.3%) และผลบวก 18 คน (2.7%)

วันที่ 17 ม.ค. คัดกรอง 845 คน เป็นผลลบ 816 คน (96.6%) และผลบวก 29 คน (3.4 %) วันที่ 18 ม.ค. คัดกรอง 652 คน เป็นผลลบ 622 คน (95.4%) และผลบวก 30 คน (4.6%) วันที่ 19 ม.ค. คัดกรอง 561 คน เป็นผลลบ 540 คน (96.1%) และผลบวก 21 คน (3.9 %) วันที่ 20 ม.ค. คัดกรอง 503 คน เป็นผลลบ 476 คน (94.6%) และผลบวก 27 คน (5.4%) และวันสุดท้ายของโครงการ วันที่ 21 ม.ค. คัดกรอง 676 คน เป็นผลลบ 658 คน (97.3%) และผลบวก 18 คน (2.7%) รวมจำนวนทั้งหมด 6,278 คน มีผลเป็นบวก 211 คน หรือ 3.36% ของจำนวนผู้ที่เข้ารับการคัดกรองทั้งหมด

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม กล่าวว่า ผู้ที่ผลตรวจเป็นบวก กรณีที่ไม่มีอาการ จะได้รับการจับคู่กับสถานพยาบาลเข้าระบบการดูแลที่บ้าน หรือ Home Isolation ส่วนกลุ่มที่เริ่มมีอาการ จะส่งต่อเข้าระบบ Hospitel ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถส่งต่อเข้าระบบการรักษาทั้ง 2 แบบได้ทั้งหมด โดยมีรถ Ambulance ของโรงพยาบาลปิยะเวท และรถรับส่งจากกรมขนส่งทหารบกช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ