ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วสองเข็ม ดังนี้

  • ห่างจากเข็มสอง 1 เดือน *กรณี สองเข็มแรกเป็น Sinovac / Sinopharm
  • ห่างจากเข็มสอง 3 เดือน *กรณี เข็มแรกเป็น Sinovac / Sinopharm และเข็มสองเป็น Astrazeneca

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2565 ยกเว้นวันอาทิตย์ ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั้นไอส์แลนด์ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. - 14.00 น.