ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) โควิด 19 โอมิครอน สายพันธุ์ BA.2  อาการไม่รุนแรง อาการใกล้เคียงโอมิครอนดั้งเดิมหรือ BA.1”

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การอนามัยโลกระบุ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  BA.2 ไม่ก่ออาการรุนแรงมากไปกว่าตัวกลายพันธุ์โอมิครอนดั้งเดิมหรือ BA.1

ข้อมูลตัวอย่างของผู้ติดเชื้อจากหลายประเทศ "เราไม่พบเห็นความแตกต่างในความรุนแรงของ BA.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ BA.2"

ผลสรุปของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะช่วยลดความกังวลแก่ประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น เดนมาร์ก ซึ่งสายพันธุ์ BA.2 ของตัวกลายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง

แม้ว่า องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่า BA.2 จะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่า BA.1 

ขณะนี้ ข้อมูลเชื้อไวรัสโควิด 19 สอดคล้องกับการปรับตัวเป็น “โรคประจำถิ่น หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล” คือความรุนแรงลดลงมาก พบผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 1 รายต่อผู้ติดเชื้อ 1,000 ราย และผู้ที่มีอาการรุนแรง น้อยกว่า 5 รายในผู้ป่วยติดเชื้อ 1,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเอง เชิญชวนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.facebook.com/100069005689508/posts/258852169758304/?d=n