ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เรื่องขอปิดการให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชจะมีการปรับปรุงหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อมารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ ทำให้การปรับปรุงเกิดความล่าช้า บัดนี้ถึงเวลาที่โรงพยาบาลต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงพื้นที่แล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลศิริราชจึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ณ หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แต่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช แนะนำให้พบแพทย์ผ่านระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการรับยาทางไปรษณีย์ หากไม่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช โปรดพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทน

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565     

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org