ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรายละเอียดหลังครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ปรับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโควิด หรือยูเซป กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดง ย้ำไม่กระทบประชาชน โดยหากสีเขียวรักษาได้ตามสิทธิ ส่วนสีเหลืองและแดงเข้าได้ทุก รพ.ตามนโยบายรัฐ ด้าน สพฉ.เผยหลักเกณฑ์พิจารณาอาการเข้าข่ายฉุกเฉิน ส่วนสปสช. ย้ำกลุ่มอาการสีเขียวรักษาได้ทุกแห่งรวมทั้ง รพ.ปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโควิด 19 (UCEP) โดยกลุ่มสีเหลืองและแดงยังสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทุกแห่งจนหายโดยไม่ต้องย้ายโรงพยาบาล และไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายค่าชดเชยเฉพาะ 72 ชั่วโมงแรก ในขณะที่กลุ่มสีเขียวสามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ เน้นการดูแลแบบ OPD ผู้ป่วยที่มาตรวจ AKT ที่โรงพยาบาลให้รับยาที่จุดตรวจ ATK ก่อนกลับบ้าน ผู้ป่วยที่ตรวจด้วยตนเองสามารถมารับยาที่โรงพยาบาลหรือการแจ้งโรงพยาบาลให้ส่งยาไปที่บ้าน และเยี่ยมติดตามอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง

 

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลง UCEP COVID Plus และการเข้ารับบริการตามสิทธิ ว่า สธ.นำเสนอหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนขไการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีผู้ป่วยโควิด 19 เห็นชอบ ครม.แล้ว 2 ปีก่อนเราประกาศให้โควิดไปรักษาทีไหนก็ได้ UCEP COVID แต่ลักษณะโรคความรุนแรงลดลง เราปรับวิธีการรักษา เน้น HI เป็นหลัก และล่าสุดมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD เป็นตามสถานการณ์ของโรค เมื่อไปรักษาที่ไหนก็ได้ ส่วนใหญ่ไป รพ.ใหญ่ ทำรพ.หลักที่ต้องเตรียมการรักษาโรคอื่นๆ มะเร็ง ตับ ไต ต้องมาดูแลโควิดเป็นหลัก จึงมีแนวคิดผ่านอีโอซีกระทรวง ให้ระบบการรักษากลับไปสู่การรักษาตามสิทธิ เช่น ผู้ประกันตนก็ไปตามระบบ มีผลวันที่ 16 มี.ค. เมื่อเป็นไปตามสิทธิ แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโควิดทำอย่างไร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นว่า น่าจะใช้สิทธิกรณี UCEP ไปรักษาได้ทุก รพ.ทำให้เป็นที่มาของการนำหลักเกณฑ์วิธีการเข้า ครม.และเห็นชอบ

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า UCEP ปกติ คือฉุกเฉินวิกฤต อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจฉุกเฉินหยุดเต้น ระดับสีแดงอันตรายถึงชีวิตข้ารักษารพ.ใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน โดย รพ.ต้องรักษาจนพ้นวิกฤต หรือภายใน 72 ชั่วโมงส่งกลับต้นสังกัด รพ.ไปตามจ่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียกเก็บจาก สปสช. ที่เห็นชอบเมื่อวาน UCEP Plus กรณีโควิด 19 คือมีอาการมากระดับสีเหลืองสีแดง เข้ารักษารพ.ใดก็ได้ และรักษาจนหาย ข้อดีคือ รวมผู้ป่วยสีเหลืองที่ยังไม่วิกฤตแต่ยากในการหาเตียงต้องดูแลพิเศษ และสามารถอยู่รักษาจนหาย ไม่ต้องหารพ.ส่งต่อ ทำให้ประชาชนรับความสะดวกและมั่นใจในการรักษามากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ค่าห้องปฏิบัติ ค่ารักษา กรณีส่งต่อผู้ป่วยจากเดิมสีเขียว และส่งต่อไปยัง รพ.UCEP Plus ค่าส่งต่อนั้นก็รวมทั้งหมดไม่ต้องเสีย

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า เกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย UCEP เดิมเราใช้กรณีฉุกเฉินวิกฤต เช่น หมดสติไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น หายใจหอบเหนื่อย อาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน กลุ่มอาการหลัก UCEP แต่ทั้งหมดเป็นกรณีไม่มีผลตรวจโควิด ใช้ได้ทั้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณี สพฉ.จัดทำเกณฑ์ประเมินฉุกเฉินวิกฤตกรณีโควิดเพิ่มเติมจากของเดิม 25 กลุ่มอาการ เพิ่มเป้น 26 คือ มีการตรวจพบผล ATK หรือ RT-PCR บวกร่วมอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ภาวะหัวใจหยุด สิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ ช็อก โคมา ซึมลง เมื่อเทียบกับความรู้สึกเดิม ชักเมื่อแรกรับ ไข้สูงเกิน 39 องศา มากกว่า 2 ชั่วโมง หายใจเร็วมากกว่า 25 ครั้งในผู้ใหญ่ ออกซิเจนเมื่อตอนแรกรับ น้อยกว่า 94% โรคประจำตัวที่เปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องรับการติดตามใกล้ชิด เด็กหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมกินอาหารน้อยลง ไปออกกำลังาย ออกแรงและเกิดภาวะพร่องออกซิเจน ลดต่ำลงกว่าภาวะปกติ 3% ถือว่าเสี่ยงสูงของผู้คัดแยก อาจมีอาการหอบเหนื่อยหายใจเร็ว มีภาวะเสี่ยงโรคร่วม สูงอายุ ปอดเรื้อรัง ไตเรื้อรัง หัวใจแต่กำเนิด เบาหวานคุมไม่ได้ อ้วน หญิงตั้งครภ์ ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และอาการอื่นๆ ตามที่แพทย์พิจาารณาคัดแยก เป็นเกณฑ์ที่เข้าสู่เงื่อนไขของการรักษาได้ แต่ให้เป็นไปตามคณะกรรมการสถานพยาบาลกำหนด เข้าไปแล้วเดิม 72 ชั่วโมง แต่โควิดรักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือหายดี

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คนมีสิทธิบัตรทองเมื่อป่วยไม่ว่าโรคอะไรหรือโควิดเข้ารับบริการได้ตามปกติ ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป ระบบปกติรองรับได้เมื่อเปลี่ยนเป็น UCEP PLUS ถ้าคนมีสิทธิบัตรทองป่วยอยู่เกณฑ์เขียว ไปรับบริการตามสิทธิได้เลย และ รพ.ปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีสีเหลืองหรือแดงก็ยังเข้ารับการรักษา รพ.ใดก็ได้ ทั้งรัฐและเอกชนไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทุกรายการห้อง อาหาร อุปกรณ์ เว้นรายการอื่นๆที่เพิ่มเติม เช่น ห้องพิเศษ อาหารพิเศษ

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

-สปส.ยืนยันผู้ประกันตนป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว รักษาได้ทุกรพ.คู่สัญญาฟรี!

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org