ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ร่วมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก ค้นหา อสม.ผ่านเกณฑ์กำหนด 3,000 คน ติดอาวุธทางปัญญาให้สิทธิศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีแววได้เรียนต่อพยาบาล สานฝันนำความรู้เป็นอาชีพในอนาคต

 

เป็นอีกความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก ในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในการให้บริการประชาชนด้วยหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน” โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ง อสม. กว่า 1 ล้าน 4 หมื่น คนทั่วประเทศ คือกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ จำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญา เสริมศักยภาพการเป็นหมอคนแรก โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมมือกันจัดโครงการให้ อสม.ได้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน รวมถึงเป็นครูต้นแบบ ครู ก และครู ข ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรการด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน เป็นการพัฒนาและยกระดับวุฒิการศึกษาให้แก่ อสม. ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังสามารถทำหน้าที่ อสม. ร่วมจัดการระบบสุขภาพชุมชน สื่อสารความรู้สุขภาพสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

ขณะที่ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สถาบันพระบรมชนก ขอเชิญชวน อสม. ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วิทยาลัยในสังกัด โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้ 1.มีอายุ 16-40 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา 2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 3.ปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสถาบันฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาลัยพยาบาลในแต่ละเขตสุขภาพดำเนินการคัดเลือกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกระจายจำนวน อสม. ในแต่ละจังหวัดให้เกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นธรรม

อสม.ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สิ่งแรก คือ สามารถดูแลตนเอง บุคคลในครอบครัว ทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จนไปถึงในชุมชน โดยผู้จบหลักสูตรจะสามารถดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการทำแผล ให้น้ำเกลือ การประเมินสัญญาณชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถประกอบอาชีพได้

เมื่อถามว่าค่าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีที่มอบให้อสม. ประมาณเท่าไหร่ หากไม่ใช่โครงการความร่วมมือครั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย กล่าวว่า หลักสูตร 1 ปีประมาณ 45,000 บาท แต่โครงการนี้เป็นความร่วมมือให้อสม.ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,000 คน และหากมีแววดีก็จะสามารถเรียนหลักสูตรพยาบาล 4 ปีได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : สบส.ตอบปมบุคลากรสาธารณสุขห่วง อสม. อบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยพยาบาล" อาจเป็นเหตุออกจากจิตอาสา)

 

 *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org