อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 • นายกฯ เปิดงานเตรียมพร้อม อสม.เฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอก 2 ลั่น อสม.ที่รัก ภาคภูมิใจอีกบุคลากรทำงานด้านสาธารณสุข ย้ำยังต้องระวังเข้มงวดป้องกันโรคมากขึ้น
  2020-09-21 12:06
 • รองนายกฯ-รมว.สธ.เผยมาตรการ “ไทยเที่ยวไทย” ให้อสม.-รพ.สต.เที่ยวฟรี ชี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน นำเงินไทยใช้ในประเทศไทย
  2020-06-17 16:32
 • โฆษก ศบค.ชื่นชม อสม. ทำหน้าที่ตรวจค้นผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนาที่เชียงใหม่ แม้วันนี้พบเพิ่ม 1 รายแต่ถือว่าน่าพอใจ เตรียมพร้อมผ่อนปรนระยะ 2
  2020-05-14 12:06
 • มติชน - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย" ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ว่า หมออนามัยได้ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชั้นล่าง ซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน หมออนามัยถือเป็นหมอแนวหน้าที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ดูแลรั
  2014-02-21 11:47
 • มติชน - เป็นเวลา 11 ปี กับโอกาสที่คนไทยทุกคนได้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.. แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามีสิทธิในการรักษาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่การสงเคราะห์... เพราะที่ผ่านมา หลายคนไม่ทราบว่า มีสิทธิในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคยากๆ ทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างน่าเสียดาย
  2014-01-11 09:48
 • มติชน - เมื่อช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมได้รับความเสียหายจานวนมาก ทำให้หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยการนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยาสามัญประจาบ้าน ไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ 14 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็ได้รับแจกจ่าย แต่ปรากฏว่ายาที่ได้รับมาเป็น "ยาหมดอายุ"นายแสวง คงผ่อง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/3 หมู่ 14 ต.วังพิกุล กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่หมู่บ้านประสบอุทกภัยมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม รวมไปถึงยาสามัญปร
  2013-11-07 09:39
 • โลกวันนี้วันสุข - มีคำถามจากชาวอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ว่าต้อง การรู้เรื่องพม่าว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว คำตอบนี้ผู้เขียนได้ร่วมระดมความคิดในเวที Think Tank เรื่อง "ยุทธศาสตร์ของพม่าต่อจีนในยุคบูรพาภิวัฒน์" จัดโดยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะ ชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่าง กุ้ง สหภาพพม่า ร่วมให้ความคิดเห็นด้วย
  2013-11-01 07:46
 • มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค
  2013-10-25 06:59