ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. เผยกรณีเสนอบรรจุข้าราชการโควิด-19 รอบสอง ได้เสนอ ก.พ.พิจารณา อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งกรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงานปรับจากประเภททั่วไปเข้าสู่ประเภทวิชาการ ได้เสนอ ก.พ.เช่นกัน

 

จากกรณีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด19 ออกมาทวงถามความคืบหน้าการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ซึ่งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้สรุปตัวเลขอัตราตั้งใหม่ 27,529 อัตรา ใช้อัตราว่างเดิมอีก 9,615 อัตรา รวมทั้งหมด 37,144 อัตรา มีทั้งหมด 63 สายงาน ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) พิจารณาเมื่อเดือน ก.พ.2565 ที่ผ่านมานั้น

 

ผู้สื่อข่าว Hfocus ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวกับทาง นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ให้ข้อมูล ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เสนออัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ทาง ก.พ. พิจารณาแล้ว โดยล่าสุดทาง ก.พ. ขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน

“นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังเสนอเรื่องตามที่กลุ่มข้าราชการเจ้าพนักงาน(จพ.)สาธารณสุข 11 สายงาน ที่มีวุฒิปริญญาตรี ขอปรับจากประเภททั่วไปเข้าสู่ประเภทวิชาการ โดยเสนอให้ทาง ก.พ. พิจารณาเช่นกัน” รองปลัด สธ. กล่าว

ส่วนกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 27,529 อัตรา (ไม่รวมอัตราว่าง) มีทั้งหมด 63 สายงาน ดังนี้ 1.นักกายอุปกรณ์ 2.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 3.นักสังคมสงเคราะห์ 4.นักกิจกรรมบำบัด 5.นักโภชนาการ 6.แพทย์แผนไทย 7.นักรังสีการแพทย์ 8.นักกายภาพบำบัด 9.นักวิชาการสาธารณสุข 10.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

11.เภสัชกร 12.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ 13.นายแพทย์ 14.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 15.ช่างทันตกรรม 16.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 17.ช่างภาพการแพทย์ 18.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19.โภชนากร 20.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 22.เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 23.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 24.นายช่างไฟฟ้า 25.นักประชาสัมพันธ์ 26.เจ้าพนักงานห้องสมุด 27.นายช่างเทคนิค 28.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 29.นายช่างศิลป์ 30.นักวิชาการพัสดุ

31. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 32.เจ้าพนักงานธุรการ 33.นักวิชาการเงินและบัญชี 34.เจ้าพนักงานพัสดุ 35.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 36.บรรณารักษ์ 37.นักทรัพยากรบุคคล 38.นิติกร 39.นายช่างโยธา 40.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 41.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 42.นักวิชาการสถิติ 43.เจ้าพนักงานสถิติ 44.นักจัดการงานทั่วไป 45.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 46.นักวิเทศสัมพันธ์ 47.นักวิชาการเผยแพร่ 48.พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 49.นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 50.นายสัตวแพทย์

51.เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 52.นักวิชาการศึกษาพิเศษ/นักวิชาการศึกษา 53.นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54.นักอาชีวบำบัด 55.นักวิชาการช่างศิลป์ 56.นักฟิสิกส์รังสี 57.นักวิชาการเกษตร 58.เจ้าพนักงานการเกษตร 59.นายช่างเขียนแบบ 60.นักวิชาการอาหารและยา 61.มัณฑนากร 62.สถาปนิก และ 63.วิศวกร

อนึ่ง สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพันักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org