ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องนี้ได้เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว (hold genome)
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการระบาด ปัจจุบันข้อมูลการสุ่มเฝ้าระวังพบว่าสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ (เมษายน 2565) เป็นสายพันธุ์โอไมครอนเกือบทั้งหมด