ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 ตามที่มีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับเรื่องPRPL CAP-X ซ่อมแซมเซลล์ถึงชั้น DNA ปรับผิวขาวใส ลดสิว ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ ไม่เป็นความจริง 

ข้อเท็จจริง

- ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการซ่อมแซมเซลล์ถึงชั้น DNA ปรับผิวขาวใส ลดสิว ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ ประกอบการยื่นขออนุญาต

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดง
คำเตือนดังกล่าวบนฉลาก หากหลงเชื่อนอกจากจะเสียเงินล้วยังสูญเสียโอกาสในการ
เข้ารับการวินิจฉัย และรักษาโดยแพทย์