ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่มีเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ความจริงคือ ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถนำมายืนยันได้ว่าหากคลื่นความถี่ทางอารมณ์ต่ำ มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ทำให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย