ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชัชชาติ”  เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ พร้อมเดินหน้านโยบายเพื่อคนกรุง ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดสถานที่ออกกำลังกาย  แก้ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม หาบเร่แผงลอย ความปลอดภัยการเดินทาง การทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ

 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ "หลวงปู่มงคลประสาท"  ศาลจีน "เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไช"  สักการะพระพุทธชินราช  รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้น ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เปิดรายนามคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง ชุดใหม่

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวทักทายหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี พร้อมเปิดเผยรายนามคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 2. รองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช และ 4. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 

คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล (ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์  พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี  นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ  นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี  นายภาณุมาศ สุขอัมพร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ และ นายภิมุข สิมะโรจน์ เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายเอกวรัญญู อัมระปาล (ผู้ช่วยเลขานุการฯ และโฆษกกรุงเทพมหานคร) นางสาวศนิ จิวจินดา นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ และนายจิรัฏฐ์ ม้าไว

 

เดินหน้านโยบายแรก ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เดินทางทำงานล่วงหน้ามา 2 ปี แล้ว และจะเดินทางต่อไป ซึ่งจะมีเพื่อนร่วมเดินทางมากขึ้น คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมเดินไปด้วยกัน และขอให้ข้าราชการกทม.ได้ศึกษานโยบาย 214 ข้อ หากเห็นว่าควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ นอกจากนี้ขอให้ข้าราชการระวังเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น หากได้รับข้อมูลขอให้แจ้งตนทันที เพื่อให้กทม.เป็นหน่วยงานที่สุจริต โปร่งใส ให้คนเก่งได้รับการแต่งตั้งที่เป็นธรรม โดยจากนี้ไปจะลงพื้นที่ติดตามการทำงานของทุกสำนักงานเขต

รวมถึงติดตามการทำงานของสำนักต่างๆ ด้วย สำหรับโครงการที่เร่งดำเนินการคือการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ และจะมีการติดGPS ที่ต้นไม้ทุกต้น เพื่อให้ทุกคนได้ติดตามการเติบโตของต้นไม้ และในเดือนหน้าจะเป็นกิจกรรม Pride Month  ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ตามนโยบาย 12 เทศกาล 12 เดือน ทั้งนี้ แต่ละนโยบายของตนตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากและหลายนโยบายเป็นการใช้เทคโนโลยีซึ่งสามารถเริ่มทำได้ทันที

 

พร้อมศึกษาความเป็นไปได้การย้ายอาคารศาลาว่าการกทม.

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร   ไอราวัตพัฒนา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ร่วมพิธี

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถือว่ากว้างขวางและมีความเหมาะสม แต่หากจะย้ายสถานที่ทำงานจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้ามาที่ดินแดงทั้งหมดจำเป็นต้องมีการศึกษาความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และมีข้าราชการทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณา

นอกจากนี้จากการลงพื้นที่แฟลตดินแดง พบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งอยากใช้พื้นที่บางส่วนลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะมีการพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากถือว่าเป็นการแบ่งปันอาคารสถานที่ราชการให้ประชาชนได้ร่วมใช้ประโยชน์ ในส่วนการติดตามปัญหาที่จะเริ่มดำเนินการโดยเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม หาบเร่แผงลอย ความปลอดภัยการเดินทาง การทุจริตคอร์รัปชั่น ความโปร่งใส และความล่าช้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ จะมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยดูแล ซึ่งแต่ละท่านจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน รวมถึงมีคณะที่ปรึกษา และทีมที่ปรึกษาเทคนิค ที่พร้อมทำงานร่วมกันด้วย 

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “อนุทิน” เชื่อ “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ให้ความสำคัญงานสาธารณสุข หลังที่ผ่านมามีปัญหา)

 

 สำหรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17  ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 จำนวน  1,386,215  คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65   พร้อมประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน จำนวน 5 ราย รวมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 แล้วจำนวน  40 ราย

 

ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org