ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนับสนุนความร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง (MBDS) ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาโดยมี 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการสำหรับการป้องกันควบคุมโควิด-19 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อคิดเห็น เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ทำให้สมาชิกสามารถผ่านพ้นสถานการณ์การนี้ไปได้  อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานของไทย เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น ขณะนี้มี 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของโควิด 19 จากระยะโรคระบาดใหญ่สู่โรคประจำถิ่น โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมือนกัน คือ การรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อการป่วยหนักและเสียชีวิต นำไปสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยโดยยึดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ