ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขเผยผลการให้บริการ “หมอพร้อมแชทบอท” ระยะ 5 เดือน มีผู้เข้าใช้งานมากถึง  4.7 ล้านคน ให้ข้อมูล-ตอบข้อสงสัย มากกว่า 13.6 ล้านข้อความ เฉลี่ย 9.3 หมื่นข้อความต่อวัน พบสนใจข้อมูล เรื่องการฉีดวัคซีนมากที่สุด ตามด้วยใบรับรองการฉีดวัคซีน ระบุใช้ระบบ AI ประมวลผล มีความแม่นยำตอบสนองข้อมูลถึง 90%

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ผลการให้บริการข้อมูลประชาชนของ “หมอพร้อมแชทบอท” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนา “หมอพร้อมแชทบอท” เพื่อเป็นช่องทางให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ข้อมูลการตรวจโควิด ข้อมูลการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อ แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด

ข้อมูลการใช้งานเอกสารรับรอง EU Digital COVID Certificate (EU DCC) สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานระบบหมอพร้อม เปิดให้บริการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ หมอพร้อม LINE OA, หมอพร้อมแอปพลิเคชัน และเพจเฟซบุ๊กหมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข ทำงานด้วยระบบ AI ที่สามารถประมวลคำถามของประชาชนและตอบกลับได้ทันที มีความแม่นยำ 90% ช่วยตอบสนองความต้องการข้อมูลของประชาชนได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า หมอพร้อมแชทบอทเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนการสนทนาแล้ว 13.6 ล้านข้อความ เฉลี่ย 93,000 ข้อความต่อวัน โดยมีผู้ใช้งานฟังก์ชันหมอพร้อม แชทบอทแล้ว 4.7 ล้านคน ประเด็นที่ถูกถามและให้ความสนใจมากที่สุด คือ ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ใบรับรองการฉีดวัคซีน การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อ และข้อมูลคำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด โดยใช้ช่องทาง
LINE OA มากที่สุด 76%

“จากผลการให้บริการของหมอพร้อมแชทบอท ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ในการช่วยเหลือตอบข้อสงสัยหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับโควิดในเรื่องต่างๆ และมีความแม่นยำสูงในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากถึง 90% โดยกระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาระบบหมอพร้อมแชทบอทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อรองรับการเป็น Digital Health Platform ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต” นพ.โสภณกล่าว