ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(คร.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยรอบนี้ว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด19 ระดับความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ 2 ยังเป็นสีเขียว หากเทียบกับสถานการณ์ตอนที่สายพันธุ์เดลตาระบาดเมื่อปีทีผ่านมา ซึ่งเป็นสีแดง ยังต่างกันอยู่มาก  ข้อมูลที่ติดตามเป็นหลัก คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ.ที่มีปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  โดยขณะนี้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจใกล้จะถึง 400 รายแล้ว  สถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้เป็นในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2022/07/25511