ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  เห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี(COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – น้อยกว่า 5 ปีขวดฝาจุกสีม่วงแดง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในผู้ที่มี อายุ12 ปีขึ้นไป และมีการขยายอายุให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีนั้น

 

ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีการขยายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 เดือนจนถึงน้อยกว่า 5  ปี ว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า2019(โควิด-19)(ศบค.) เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคประสานกับทางบริษัทไฟเซอร์ในการเปลี่ยนสัญญาวัคซีนไฟเซอร์ ที่สั่งซื้อไปทั้งสิ้น 30 ล้านโดส ปัจจุบันเหลือที่ยังไม่ได้จัดส่งมา 3 ล้านโดส กรมควบคุมโรคจึงขอเปลี่ยนสัญญา 3 ล้านโดสดังกล่าวเป็นวัคซีนสำหรับเด็กตามที่ อย. อนุมัติ คือ ช่วงอายุ 6 เดือน - 5 ปี ซึ่งเป็นจำนวนในเบื้องต้นก่อน โดยวัคซีนไฟเซอร์ 3 ล้านโดส จะฉีดได้ 1 ล้านคน จากจำนวนประชากรกลุ่มนี้มีราว 3 ล้านคน แต่หากมีความต้องการมากขึ้น ก็สามารถซื้อเพิ่มได้

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2022/08/25844