ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับน้ำลดลง ยังเหลือพื้นที่ประสบเหตุอีก 21 จังหวัด เตือนประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อต สัตว์มีพิษกัดต่อย รวมถึงรักษาสุขอนามัย ระมัดระวังโรคที่มาหลังน้ำลด เช่น อุจจาระร่วง ฉี่หนู โรคติดต่อจากยุงลาย

วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัยและดินโคลนถล่ม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ยังเหลือสถานการณ์ในพื้นที่ 21 จังหวัด ระดับน้ำกำลังลดลง ทั้งนี้ จากรายงานการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาจำนวน 111,593 ราย พบประชาชนป่วยจากโรคน้ำกัดเท้ามากที่สุด 65,509 ราย

รองลงมา โรคระบบผิวหนัง เช่น แพ้ ผื่นคัน 17,447 ราย โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 15,603 ราย ส่วนกลางโดย กองสาธารณสุขฉุกเฉินและกรมควบคุมโรค ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ ยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ จำนวน 28,900 ชุด ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน 8 รายการ 3,400 ชุด รองเท้าบูท 2,712 คู่ ยาลดไข้ 1,050 แผง โลชั่นทากันยุง 116,000 ซอง 

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อว่า หลังน้ำลด ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัย ขอให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อต หากมีปลั๊กไฟถูกน้ำท่วมห้ามเปิดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟนั้น เนื่องจากยังมีความชื้นหรือชุ่มน้ำอยู่ ควรให้ช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อป้องกันหนู หรือสัตว์มีพิษ เช่น งูพิษ ตะขาบ แมงป่อง ที่อาจหนีน้ำท่วมเข้ามาในบริเวณบ้าน

รวมทั้งขอให้ระวังโรคที่มักจะพบหลังน้ำลด ได้แก่ อุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคติดต่อที่มาจากยุงลาย เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น  โดยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน  หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกสะอาดเพื่อป้องกันเท้าสัมผัสน้ำโดยตรง ระวังอย่าให้ยุงกัด ทายากันยุงหรือนอนในมุ้ง และกำจัดภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน